Zgubne skutki picia wódki – co alkohol robi z mózgiem

21.06.2017

Zgubne skutki picia wódki - co alkohol robi z mózgiem

Alkohol - kto z nas go nie pije. Toast imieninowy, lampka szampana na sylwestra czy zimne piwo w upalny dzień, Ale czy wiesz czym to może grozić picie alkoholu?


Organizm traktuje alkohol jak walkę z wrogiem. Najważniejszym dla niego celem alkoholu to unieszkodliwienie ośrodka dowodzenia - Naszego mózgu. Po pierwszym drinku znikają troski i jest nam miło i przyjemnie ale po kolejnych pojawiają się trudności w chodzeniu, zamazany obraz, bełkotliwa mowa, zwolniony czas reakcji. wszystkie te objawy są spowodowane zaburzeniem aktywności neuroprzekaźników takich jak:  • GABA,

  • glutaminian,

  • serotonina,


  • dopamina.


Alkohol jest spożywany przez ludzi praktycznie od zarania dziejów, pełniąc różne funkcje. Początkowo służył jako środek redukujący zmęczenie oraz ból. Później zaczęto go stosować w celu odprężenia, aż w końcu stał się środkiem ułatwiającym kontakty z innymi ludźmi. Zapewne zaskoczy informacja, że to alkohol zabija więcej ludzi niż wszystkie inne używki (wyłączając nikotynę) razem wzięte. Alkohol wśród środków odurzających to nasz największy zabójca.


Etanol (C2H5OH) jest podstawowym składnikiem każdego trunku. W przewodzie pokarmowym alkohol przenika przez ściany żoładka i jelito cienkie do krwioobiegu. Niesiony z krwią dociera do licznych narządów i tkanek. Niewielka jego cześć opuszcza organizm w postaci, w jakiej do niego trafiła (około 2% jest wydalane z moczem, 2% z wydychanym powietrzem). Głównym organem rozkładającym alkohol w organizmie jest wątroba, choć czyni to bardzo wolno (potrzebuje około godziny na rozkład każdej jednostki napoju alkoholowego). Niewielka ilość alkoholu metabolizowana jest w żołądku przy udziale dehydrogenazy alkoholowej (ADH) i dehydrogenezy aldehydowej (ALDH).


Obróbka biochemiczna alkoholu etylowego w komórkach wątrobowych jest bardzo złożona. Przemiany metaboliczne zachodzą dwoma szlakami przy udziale trzech enzymów zlokalizowanych w różnych strukturach komórkowych.


Pierwszy szlak obejmuje dwa etapy:  • Pierwszy, katalizowany przez dehydrogenazę alkoholową (ADH) przebiega w cytoplazmie etanol + NAD+ → aldehyd octowy + NADH + H+

  • Drugi, katalizowany przez dehydrogenazę aldehydową (ALDH) odbywa się w mitochondrium aldehyd octowy + NAD+ + H2O → octan + NADH + H+


Drugim szlakiem jest mikrosomalny system utleniający alkohol (MEOS – Microsomal Etanol-Oxidizing System) zlokalizowany w siateczce endoplazmatycznej .


Głównym produktem utleniania alkoholu jest aldehyd octowy. Wykazuje on 10-krotnie wyższą toksyczność niż etanol. Jest bardzo reaktywnym związkiem, tworzącym wiązania kowalencyjne z wieloma ważnymi grupami funkcyjnymi białek w wyniku, czego zostają uszkodzone podstawowe ich funkcje. Z utlenionego aldehydu octowego powstaje kwas octowy, który uwolniony do krwiobiegu ulega rozpadowi na CO2i H2O.


Zadane rany


To, że picie dużych ilości alkoholu przez dłuższy czas grozi poważnymi i trwałymi zmianami w organizmie a w szczególności w wątrobie jest powszechnie wiadome. Jest to bowiem narząd, który najszybciej reaguje na obecność alkoholu. Ogólne skutki spożywania alkoholu w nadmiarze prezentuje poniższy rysunek.