Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Gdańsk

Do naszego ośrodka zlokalizowanego w dogodnym miejscu nieopodal Włocławka na leczenie uzależnień przyjmujemy pacjentów z różnych regionów Polski, w tym z Gdańska i okolic. Wiedząc, że uzależnienie nie jest jedynym problemem zdrowotnym osoby uzależnionej, szczególny nacisk kładziemy na wielopoziomową pomoc, obejmującą różne aspekty życia. Należy bowiem zdawać sobie sprawę, że u wielu pacjentów cierpiących z powodu choroby alkoholowej czy narkomanii, można także stwierdzić poważne deficyty w zakresie:

  • umiejętności interpersonalnych, dotyczących komunikowania się z innymi ludźmi, przyjmowaniem i wywieraniem wpływu na innych ludzi,
  • zdolności intrapersonalnych, związanych z rozumieniem samego siebie, samoświadomością, kontaktem z własnymi pragnieniami itp.,
  • umiejętności zadaniowych, które dotyczą wykonywania różnego rodzaju czynności w sferze rodzinnej, zawodowej itp.

Jak wygląda leczenie uzależnień w naszej placówce?

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Oaza proponuje kompleksową, wielopoziomową terapię bazującą na modelu strategiczno-strukturalnym. Ten sposób leczenia różni się od innych podejść terapeutycznych, a terapia podzielona jest na kilka etapów, w których trakcie pacjent pracuje nad zmianą psychologicznych mechanizmów uzależnienia, rozwija umiejętności sprzyjające zdrowieniu, a także uczy się, w jaki sposób radzić sobie z osobistymi problemami i funkcjonowaniem w codziennej rzeczywistości. Dodatkowym uzupełnieniem leczenia mogą być treningi, warsztaty oraz psychoedukacja.

Dlaczego warto wybrać terapię w Oazie?

Ponieważ każde uzależnienie stanowi złożony problem, naszym celem jest wielopoziomowe i kompleksowe leczenie alkoholizmu, narkomanii, hazardu oraz wielu innych nałogów, zarówno tych psychicznych, jak i fizycznych. Działając jako profesjonalny ośrodek terapii uzależnień, stawiamy na nowoczesne i sprawdzone metody, pomagające w utrwaleniu, kształtowaniu oraz wzmacnianiu pozytywnych nawyków. Po zakończeniu terapii zapewniamy naszym pacjentom fachowe wsparcie w postaci opieki psychoterapeutycznej.

Trasa dojazdu z Gdańska samochodem

Dojazd pociągiem z Gdańska pociągiem