Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Bydgoszcz

Leczenie uzależnień – Bydgoszcz

Do naszej placówki zlokalizowanej nieopodal Włocławka na leczenie uzależnień przyjmujemy pacjentów z całej Polski, w tym z Bydgoszczy. Ze względu na rozległość i złożoność problemów osoby uzależnionej doskonale zdajemy sobie sprawę, że system udzielania jej pomocy musi obejmować wiele aspektów. Dlatego poza tym, że usuwamy zaburzenia psychiczne i somatyczne, zajmujemy się także zwiększaniem zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji, rozwiązywania problemów osobistych oraz do prowadzenia zdrowego i konstruktywnego sposobu życia.

Jak wygląda terapia uzależnień w naszym ośrodku?

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Oaza proponuje kompleksową terapię bazującą na podejściu strategiczno-strukturalnym. Praca terapeutyczna w tym modelu jest dopasowywana przede wszystkim do etapów leczenia:

pierwsza faza dotyczy poznania zasad terapii i znaczenia utrzymywania trzeźwości dla dalszej pracy, analizy własnego uzależnienia oraz zrozumienia jego mechanizmów,
drugi etap leczenia to praca nad zmianą psychologicznych mechanizmów uzależnienia (obrazu siebie, poznawczych i emocjonalnych),
trzecia faza to natomiast działania skupione nad poprawą funkcjonowania pacjenta w różnych obszarach społecznych, a także mające za zadanie rozwijanie różnych umiejętności sprzyjających procesowi zdrowienia,
czwarty etap jest skoncentrowany na poruszaniu w terapii osobistych problemów i kształtowaniu pozytywnego obrazu siebie oraz świata.

Dlaczego warto zdecydować się na terapię w Oazie?

Naszym celem jest kompleksowe leczenie alkoholizmu, narkomanii, uzależnienia od komputera oraz wielu innych nałogów, tak aby każdy z pacjentów mógł odkryć na nowo radość życia w abstynencji. Prowadząc wielopoziomową terapię bazującą na podejściu strategiczno-strukturalnym, utrwalamy efekty i kształtujemy pozytywne nawyki, dzięki czemu zgłaszający się do nas pacjenci stają się zupełnie innymi osobami. Po zakończeniu terapii nigdy nikogo nie pozostawiamy samego – zawsze udzielamy fachowego wsparcia w postaci profesjonalnej opieki psychoterapeutycznej.

Dojazd samochodem z Bydgoszczy

Dojazd pociągiem z Bydgoszczy