Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Lublin

Leczenie uzależnień – Lublin

Prowadzona w naszym prywatnym ośrodku leczenia uzależnień terapia alkoholowa to olbrzymia szansa dla każdej osoby, która czuje, że już nie radzi sobie z nałogiem i chciałaby rozpocząć nowe życie w trwałej abstynencji. Proponujemy fachową pomoc doświadczonych specjalistów, którzy posiadając rozległą wiedzę psychologiczną i zdając sobie sprawę z tego, że nałóg zwykle nie jest jedynym problemem osoby uzależnionej, podejmują z chorym wielopoziomową terapię. U pacjentów często obserwuje się trudności w zakresie umiejętności interpersonalnych (zarówno związanych z komunikacją z innymi ludźmi, jak i tych, których posiadanie pozwala zrozumieć samego siebie) i zadaniowych. Terapia uzależnień ma stanowić pomoc skupiającą się na wielu aspektach życia.

Leczenie w poradni uzależnień Oaza oparte jest na psychoterapeutycznych metodach strategiczno-strukturalnych. Prowadzona w ten sposób terapia alkoholowa lub związana z jakimkolwiek innym nałogiem fizycznym czy psychicznym zwykle podzielona jest na kilka etapów. Krok po kroku pacjent pracuje nad dostrzeżeniem, zrozumieniem i zmianą psychologicznych mechanizmów uzależnienia, rozwijaniu umiejętności wspierających proces leczenia i pomagających w codziennym funkcjonowaniu. W zależności od potrzeb osoby uzależnionej odwyk alkoholowy może zostać uzupełniony przez różnego rodzaju warsztaty i treningi psychoedukacyjne.

Odwyk alkoholowy

Nasz ośrodek uzależnień mieści się we Włocławku, jednak pomaga pacjentom z całej Polski, także z Lublina. Udzielana przez nas pomoc ma charakter kompleksowy i wielopoziomowy. Leczenie alkoholizmu to proces, który ze względu na złożoność problemu bywa skomplikowany, jednak indywidualne podejście do każdego z pacjentów oraz wykorzystywane przez naszych specjalistów metody, kładące nacisk na kształtowanie i utrwalanie dobrych nawyków, sprawiają, że terapia alkoholowa prowadzona w ośrodku uzależnień Oaza zwykle kończy się sukcesem. Zapraszamy do kontaktu wszystkich czujących, że mogą potrzebować naszej pomocy.

Dojazd samochodem z Lublina

Dojazd pociągiem z Lublina