Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Gdynia

Leczenie uzależnień, alkoholizm, narkotyki, używki – Gdynia

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób uzależnionych, do naszego ośrodka na kompleksowe leczenie alkoholizmu, narkomanii oraz innych nałogów przyjmujemy pacjentów z całej Polski, w tym między innymi z Gdyni i okolic. Terapia uzależnień proponowana przez kadrę naszej placówki, w przypadku nałogów związanych z substancjami psychoaktywnymi, obejmuje profesjonalne odtrucie, a następnie intensywne oddziaływanie psychoterapeutyczne. Odwyk odbywa się w komfortowych, kameralnych warunkach oraz w rodzinnej atmosferze.

W jaki sposób przebiega terapia uzależnień w naszym ośrodku?

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Oaza, ze względu na złożoność i rozległość problemów osoby uzależnionej, koncentruje się na niesieniu wielopoziomowej pomocy. Związane jest to z dążeniem do osiągania różnych celów praktycznych, do których należy zaliczyć między innymi:

  • zwiększenie zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji,
  • wpojenie umiejętności do rozwiązywania problemów osobistych,
  • przekazanie i utrwalenie wzorców umożliwiających prowadzenie zdrowego oraz konstruktywnego sposobu życia.

Leczenie uzależnień w naszej placówce odbywa się głównie poprzez model psychoterapii bazujący na podejściu strategiczno-strukturalnym. Nurt ten różni się od innych podejść psychoterapeutycznych – jest oparty na koncepcji mechanizmów danego uzależnienia, wyjaśniającej jego istotę oraz wskazującej podstawowe założenia terapii.

Dlaczego warto wybrać leczenie w Oazie?

Działając jako prywatny ośrodek terapii uzależnień, stawiamy na innowacyjne, ale przede wszystkim na sprawdzone metody leczenia. Na proces zdrowienia składają się nie tylko systematyczne indywidualne czy grupowe spotkania z psychoterapeutą, ale także udział w grupach wsparcia oraz warsztatach. Dodatkowo po zajęciach terapeutycznych osoby przebywające w naszej placówce mogą korzystać z sauny infrared oraz po wcześniejszy ustaleniach masażu relaksacyjnego. Z myślą o naszych podopiecznych organizujemy ponadto wycieczki krajoznawcze, wyjścia na basen, siłownię itp.

Dojazd samochodem z Gdyni

Dojazd pociągiem z Gdyni