Czy alkoholizm można mieć w genach?

12.07.2022

Czy alkoholizm można mieć w genach?

Jeszcze do niedawna sądzono, że uzależnienie od alkoholu jest wywoływane głównie przez czynniki biologiczne i środowiskowe. Nieprawidłowe relacje rodzinne, otoczenie jednostki, przyzwolenie najbliższych na spożywanie trunków – to tylko wybrane z nich. Obecnie coraz częściej można usłyszeć, że niektóre osoby przejawiają genetyczną skłonność do nałogu. Czy alkoholizm można mieć w genach? Jakie mutacje mogą wpływać na rozwój choroby i zwiększać ryzyko wystąpienia problemu alkoholowego? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, przeczytaj poniższy artykuł!Czy można być podatnym na uzależnienia?


Zdaniem psychologów do ośrodków terapii uzależnień dość często trafiają osoby, które zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. U wielu z nich rozpoznawane są cechy charakterystyczne dla tzw. osobowości nałogowej. Należy do nich między innymi impulsywność, nieustanne poszukiwanie wrażeń, skłonność do zachowań obsesyjnych, ostrożność w kontaktach międzyludzkich oraz niska samoocena. Podatność na uzależnienie od alkoholu mogą też zwiększać stany depresyjne i lękowe. Nieustannie odczuwany lęk czy smutek powoduje, że osoba uzależniona chętniej zagląda do kieliszka, gdyż jest przekonana, że alkohol pomoże jej uwolnić się od niepokoju i przygnębienia.


Uzależnienie genetyczne z perspektywy naukowej


Naukowcy przekonują, że w kształtowaniu ryzyka rozwoju choroby alkoholowej bierze udział bardzo wiele czynników. Z tego względu należy traktować ją jako złożoną chorobę, w której leczeniu największe znaczenie ma kompleksowa terapia uzależnień. Poza wspomnianymi we wstępie motywacjami biologicznymi i środowiskowymi coraz częściej zwraca się uwagę na kwestie genetyczne. Występowanie nałogu może być uwarunkowane przez kombinacje niektórych genów. Nie oznacza to jednak, że każda osoba, u których są one obecne, będzie miała problem z nadmiernym spożywaniem napojów wysokoprocentowych.


Jakie geny mogą mieć wpływ na rozwój uzależnień?


Jednym z genów mogących zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia uzależnienia od alkoholu jest gen COMT zlokalizowany w błonie neuronów. Reguluje on stężenie poziomu dopaminy w organizmie i bierze udział w procesie metylacji silnie oddziałującym na nasze funkcjonowanie. Badacze dowiedli, że ma również duży wpływ na cechy ludzkiej psychiki. Na podstawie badań przypuszcza się, że rozwój uzależnień mogą też warunkować geny decydujące o aktywności neuroprzekaźników serotoniny i GABA. W kwestii nadużywania alkoholu coraz większe zainteresowanie budzą też geny uczestniczące w metabolizowaniu etanolu, które zdaniem niektórych specjalistów mogą być powiązane z zachowaniami związanymi z piciem.


terapia


Kiedy najprościej jest o uzależnienie?


Osoby, u których występują mutacje genu COMT lub enzymy biorące udział w metabolizmie alkoholu, mają dość duże szanse, że rozwinie się u nich nałóg. Trzeba jednak zaznaczyć, że najpoważniejszym czynnikiem ryzyka jest młody wiek oraz wczesny kontakt z używkami. To właśnie przedwczesna inicjacja alkoholowa stanowi jedną z głównych przyczyn problemów alkoholowych pojawiających się w późniejszym życiu. Na szybkość powstawania uzależnienia ma wpływ wiek oraz dojrzałość organizmu, w szczególności ośrodkowego układu nerwowego.


Psychoterapia, jako forma leczenia i profilaktyki


Problem nadużywania alkoholu wśród coraz młodszych osób stanowi poważne zagrożenie społeczne. W leczeniu alkoholizmu najczęściej stosuje się psychoterapię indywidualną i grupową, którą prowadzi dzisiaj praktycznie każdy sprawdzony ośrodek terapii uzależnień. W zajęciach psychoterapeutycznych mogą uczestniczyć również osoby znajdujące się w grupie ryzyka. Są one adresowane nie tylko do jednostek z wyżej opisanymi mutacjami genowymi, ale także do ludzi doświadczających chorób psychicznych oraz pochodzących z rodzin dotkniętych alkoholizmem.


Zaufaj specjalistom z prywatnego ośrodka uzależnień


Spożywanie alkoholu ma destrukcyjny wpływ na organizm, zmienia psychikę człowieka i obniża poczucie jego wartości. Jeśli szukasz fachowego wsparcia w walce z nałogiem, z pomocą przyjdzie prywatny ośrodek leczenia uzależnień OAZA. Wszystkim osobom, które trafiają do naszego ośrodka, zapewniamy kompleksową pomoc terapeutyczną, wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz pełną dyskrecję. Prawidłowo poprowadzona terapia pozwala na nowo uwierzyć w siebie, przejąć odpowiedzialność za własne życie i wrócić do codzienności bez konieczności zaglądania do kieliszka.