Jakie uzależnienia leczy ośrodek dla młodzieży?

19.09.2019

Jakie uzależnienia leczy ośrodek dla młodzieży?

Problem uzależnień wśród młodzieży to coraz częstsze zjawisko i wbrew pozorom nie dotyczy wyłącznie narkomanii. Po pomoc do specjalistów zgłaszają się bowiem rodzice, których dzieci nadużywają leków, dopalaczy, bądź nadmiernie korzystają z Internetu czy komórki. W przypadku młodych ludzi leczenie uzależnień zwykle odbywa się w specjalistycznych placówkach. Warto wiedzieć, z jakimi nałogami ośrodek odwykowy dla młodzieży może sobie dzisiaj poradzić.


Czym jest uzależnienie i jakie są jego rodzaje?


Pojęcie uzależnienia tłumaczone jest jako zaburzenie polegające na przymusie zażywania substancji psychoaktywnej (np. alkoholu, narkotyków) bądź wykonywaniu określonej czynności takiej jak robienie zakupów czy używanie komputera.

Uzależnienie może być psychiczne lub fizyczne, może także dotyczyć obu sfer. Najczęściej nałóg o podłożu psychologicznym związany jest z wewnętrznym przymusem wykonywania określonych czynności np. grania w gry komputerowe. Z kolei uzależnienie fizyczne występuje u osób przyjmujących regularnie określone substancje psychoaktywne. W ich przypadku zauważa się tzw. zespół odstawienia. Są to dolegliwości fizyczne występujące w sytuacji, gdy w organizmie brakuje substancji, od której człowiek jest uzależniony.

Nałogi wśród młodzieży i dorosłych są bardzo podobne. Najczęściej dotyczą nadużywania:

• narkotyków i dopalaczy,

• leków,

• telefonów komórkowych,

• komputerów.

Dużo rzadziej natomiast u młodych ludzi występują problemy z alkoholizmem, czy hazardem. Są to nałogi bardziej typowe dla osób dorosłych.


Przyczyny uzależnień wśród młodzieży


Znalezienie przyczyny uzależnienia u młodego człowieka jest pierwszym elementem psychoterapii w każdym ośrodku odwykowym. Z reguły powodem nałogu jest nieradzenie sobie z problemami oraz emocjami, które szczególnie silnie oddziałują na młodzież w okresie dojrzewania. Do spektrum czynników sprzyjających uzależnieniom w młodym wieku zalicza się również:

• ciekawość,

• uleganie namowom rówieśników,

• chęć przynależenie do grupy,

• uczucie zagubienia i osamotnienia,

• brak zainteresowania ze strony rodziców,

• problemy w szkole lub w domu,

• traumatyczne przeżycia.

Zarówno sięganie po substancje psychoaktywne, jak i poświęcanie zbyt dużej ilości czasu np. na granie w gry komputerowe wynikają z poszukiwania przez dziecko przyjemności. Czynność ta ma zrekompensować braki emocjonalne (np. brak uwagi ze strony rodziców) bądź zagłuszyć problemy. Gdy zaspokajanie tej potrzeby staje się dla młodego człowieka najważniejszym celem wynikającym z przymusu psychicznego bądź fizjologicznego, dochodzi do uzależnienia. Niestety jego skutki u młodzieży wiążą się nie tylko z opuszczeniem w nauce, ale w przypadku niektórych nałogów także z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia.


Jakie nałogi leczy ośrodek dla młodzieży uzależnionej?


Bez względu na rodzaj uzależnienia jego wykrycie u młodego człowieka wymaga natychmiastowej reakcji. Rodzice powinni jak najszybciej udać się po pomoc do specjalisty, najlepiej w ośrodku leczenia uzależnień młodzieży. Zaletą takich placówek jest oferowanie kompleksowych rozwiązań, czyli psychoterapii oraz leczenia odwykowego. Leczenie wiąże się zwykle z pobytem stacjonarnym w ośrodku, zarówno w przypadku uzależnień behawioralnych, jak i od substancji psychoaktywnych. Terapia trwa od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy. Okres ten zależy od rodzaju problemu oraz indywidualnych zaleceń terapeutycznych.

W prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień OAZA prowadzone jest leczenie młodzieży między innymi z następujących nałogów:

• narkomanii i uzależnienia od dopalaczy,

• alkoholizmu,

• lekomanii,

• uzależnień behawioralnych: od telefonu, komputera, gier itp.

W przypadku problemów z używaniem środków psychoaktywnych pacjenci mogą liczyć na profesjonalną opiekę ambulatoryjną. Jest ona niezbędna podczas przeprowadzania procedury odwykowej, czyli oczyszczania organizmu z toksycznych substancji uzależniających.

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje fachowej i kompleksowej pomocy jak najszybciej porozmawiaj ze specjalistami w ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży, którzy wskażą Ci najlepsze rozwiązanie problemu.