Czy można być uzależnionym od partnera?

14.11.2017

Czy można być uzależnionym od partnera?

Każdy związek to swego rodzaju zależność jednego partnera od drugiego. Może ona jednak przebiegać w normalnych granicach i wówczas nie jest to obciążenie dla żadnego z nich. Zdarzają się jednak relacje, w których jedna osoba uzależnia się od drugiej. Rodzi się wówczas toksyczny związek. Jedna ze stron nie jest w stanie powiedzieć, że może funkcjonować bez drugiej. Uzależnienie emocjonalne jest odczuwaniem przymusu angażowania się w związek z obawy, że partner przestanie kochać.


Gdy w dzieciństwie brakowało miłości…


Przyczyna uzależnienia się emocjonalnego od partnera może leżeć we wczesnym dzieciństwie, w sposobie, w jaki budowane były wówczas relacje z innym. Osoby, którym brakowało miłości, akceptacji i bliskości, cechuje bardzo niska samoocena i strach przed samotnością. Nie wierzą we własne siły i możliwości, w to, że można samemu sobie dać radę, bez drugiej osoby. Wręcz obsesyjnie próbują zaspokoić potrzeby drugiej strony, rezygnując jednocześnie z własnych marzeń, zainteresowań, pasji, oczekiwań. Nierzadko również odbywa się to kosztem życia zawodowego i relacji z innymi ludźmi.


Gdy inni przejmują odpowiedzialność…


Często osoba uzależniona od partnera ma osobowość zależną, borderline. Pozwala na to, aby inni przejmowali odpowiedzialność za jej decyzje, nie jest zdolna zatroszczyć się o swoje potrzeby sama, nie stawia wymagań tym, od których jest uzależniona. Partner jest traktowany raczej jako rodzic, nieadekwatnie do swojej roli i raczej nie może liczyć na wsparcie. Z kolei osoba uzależniająca się często staje się dzieckiem. W tej sytuacji trudno mówić o jakiejkolwiek satysfakcji na wielu płaszczyznach charakterystycznych dla zdrowych związków. Uaktywnia się mechanizm osaczenia i potrzeby zapewnienia, że partner nas kocha, nie zostawi. Tej zaborczości jednak zazwyczaj druga osoba nie jest w stanie z czasem znieść… Uzależnienie emocjonalne może dotyczyć jednego partnera i związku lub polegać na gwałtownym poszukiwania następnego, gdy jeden się skończy.


Gdy trzeba nauczyć się pewnych granic…


W takich przypadkach zalecana jest psychoterapia, która polega na ustaleniu i przestrzeganiu pewnych zasad, granic w stosunku do innych ludzi oraz siebie na różnych płaszczyznach życia. Zalecana jest często nie tylko osobom, które są uzależnione emocjonalnie, ale również ich partnerom. Nauczenie się, że każdy partner w związku musi mieć pewną autonomiczność, aby została zachowana właściwa równowaga, że miłość to nie zniewolenie, ale bycie niezależnym, które może dawać radość i szczęście nie jest łatwe. Jednak też niekoniecznie niemożliwe.