Program Terapeutyczny

15.11.2013

Program Terapeutyczny

Tematyka prowadzonych zajęć: 1. Diagnozowanie

 2. Zasady terapii (informacje zwrotne, komunikowanie się, moje miejsce w grupie)

 3. Rodzaje i istota uzależnień, objawy osiowe uzależnienia

 4. Głód – objawy, sposoby radzenia, dzienniczek głodu

 5. Wyzwalacze zewnętrzne i wewnętrzne

 6. Radzenie sobie z myślami o kontynuowaniu nałogowej czynności (np. Piciu)

 7. Utrata kontroli

 8. Koncentracja życia na uzależnieniu

 9. Wpływ uzależnienia na organizm – zespół abstynencyjny, zmiana tolerancji, zażywanie/kontynuowanie czynności mimo szkód zdrowotnych, historia uzależnienia

 10. Fazy uzależnienia

 11. Uczucia – dzienniczek uczuć

 12. Radzenie sobie ze złością

 13. Lęk

 14. Mechanizm nałogowego regulowania uczuć

 15. Mechanizm iluzji i zaprzeczania

 16. Mechanizm rozdwojonego ja

 17. Bezsilność

 18. Wpływ uzależnienia na pełnienie ról

 19. Wpływ uzależnienia na życie rodzinne

 20. Współuzależnienie

 21. Dziecko w rodzinie dotkniętej uzależnieniem

 22. Przemoc

 23. Asertywność, taza (trening asertywnych zachowań abstynenckich)

 24. Duchowość

 25. Trzeźwość, trzeźwienie, zalecenia dla osób zdrowiejących

 26. Mapa świata + sieć wsparcia

 27. Żal po stracie

 28. Sygnały ostrzegawcze i nawroty w uzależnieniu

 29. Plan na wyjście