Pijak czy alkoholik? Czy jest między nimi jakaś różnica?

24.01.2020

Pijak czy alkoholik? Czy jest między nimi jakaś różnica?

Spis treści:W naszym społeczeństwie nadużywanie alkoholu jest uznawane za wstydliwy problem i często traktowane jest za słabość zasługującą na potępienie. Osobę, która zbyt często zagląda do kieliszka, nazywamy często zamiennie określeniem pijak lub alkoholik i w obu przypadkach ma ono negatywny wydźwięk. Warto więc wiedzieć, że alkoholizm jest chorobą wymagającą leczenia tak samo jak inne przewlekłe schorzenia, natomiast pijaństwo jest zamiłowaniem do trunków, które można akceptować lub nie. A jak odróżnić alkoholika od pijaka? Odpowiedź znajdziesz poniżej!Pijak pije, bo lubi – alkoholik, bo musi


Powyższe stwierdzenie najprościej opisuje różnicę między pijakiem i alkoholikiem, jednak w sposób bardzo uogólniony. W obu przypadkach mamy bowiem do czynienia ze zjawiskiem nadużywania alkoholu, które wiąże się z częstym spożyciem napojów wysokoprocentowych, a nierzadko także upijaniem się, czyli przyjmowaniem go w nadmiernej ilości.


Różnica między pijaństwem a alkoholizmem jest często bardzo trudna do dostrzeżenia przez osoby postronne, ponieważ wiąże się z odczuciami samej osoby pijącej. Pijak pije, bo sprawia mu to przyjemność, natomiast dla alkoholika spożycie alkoholu jest koniecznością. Ta różnica ma przełożenie w oficjalnej nomenklaturze.


Alkoholizm jest chorobą, która została nazwana przez Światową Organizację Zdrowia „zespołem uzależnienia od alkoholu”. Pijaństwo jest natomiast określeniem potocznym zjawiska spożywania alkoholu wykraczającego poza przyjęte normy społeczne.Czym charakteryzuje się pijaństwo?


Pijak sięga po alkohol po to, by sprawić sobie przyjemność, rozluźnić się lub lepiej czuć się w towarzystwie. Doskonale wie, jakie konsekwencje niesie nadmierne picie, dlatego stara się je kontrolować i zwykle mu się to udaje. W razie konieczności nie ma też problemu z zaprzestaniem spożywania alkoholu i to nawet przez długi czas, a jego odstawienie nie powoduje u niego żadnych dolegliwości psychicznych i fizycznych.Na czym polega alkoholizm?


Alkoholik pije alkohol, ponieważ czuje psychiczny przymus picia, a także silną fizyczną potrzebę. Tym właśnie jest uzależnienie od alkoholu charakterystyczne wyłącznie dla alkoholika. Spożycie kolejnej dawki jest dla niego niezbędne, by poprawić sobie nastrój, a także pozbyć się objawów tzw. zespołu abstynencyjnego. Są to fizyczne dolegliwości spowodowane odstawieniem alkoholu, takie jak bezsenność, ból głowy, wymioty, rozdrażnienie, drgawki itp. Z powodu nałogu alkoholik traci kontrolę nad swoim piciem – nie potrafi przestać nawet w sytuacji, gdy uzależnienie wpływa negatywnie na jego życie osobiste bądź zawodowe.Fazy alkoholizmu, czyli kiedy pijak staje się alkoholikiem


Choć pijaństwo nie ma charakteru uzależnienia od alkoholu, bardzo łatwo może się w nie przerodzić.


W literaturze fachowej wyróżnia się 4 fazy rozwoju alkoholizmu.Faza wstępna


Charakteryzuje się rosnącą tolerancją na alkohol, a także coraz częstszym szukaniem okazji do jego spożycia z powodu odczuwanej wskutek napicia się przyjemności;Faza ostrzegawcza


Na tym etapie osoba pijąca sięga po alkohol coraz częściej, także w samotności, ponieważ jego spożycie przynosi konkretne oczekiwane efekty w postaci poprawy samopoczucia i odprężenia. Ze względu na przyjmowanie coraz większych ilości napojów alkoholowych pojawiają się epizody urwania filmu, a także zmiany w zachowaniu;Faza krytyczna


W tej fazie następuje utrata kontroli nad piciem, pojawiają się długo trwające ciągi alkoholowe wynikające z fizycznego uzależnienia, a w ich efekcie problemy osobiste i zawodowe;Faza chroniczna


Jest to najbardziej rozwinięty etap alkoholizmu, w którym osoba uzależniona czuje przymus picia każdego dnia, a jednocześnie coraz częściej się upija z powodu spadku tolerancji na alkohol. W tej fazie występują częste zatrucia, które wymagają hospitalizacji. Oprócz problemów zdrowotnych następuje powolna degradacja społeczna i rodzinna, ponieważ chory nie jest w stanie kontrolować swojego życia, które całkowicie podporządkowane jest piciu.


Choć różnica między pijakiem a alkoholikiem jest dość znacząca, nietrudno z osoby pijącej dla przyjemności stać się osobą uzależnioną. Dlatego jeśli opisane wyżej symptomy rozwijania się nałogu widzisz u siebie lub bliskiej osoby, koniecznie podejmij w porę odpowiednie kroki. Nie czekaj na kolejne fazy uzależnienia, lecz jak najszybciej udaj się po pomoc do specjalisty.