Jak pomóc dziecku z rodziny alkoholowej?

10.09.2023

Jak pomóc dziecku z rodziny alkoholowej?

Zmagasz się z trudnym tematem, który dotyczy osób z Twojego otoczenia? Alkoholizm to nie tylko problem chorego, ale także najbliższych. W centrum leczenia uzależnień spotykamy się z wieloma historiami, które ukazują, jak bardzo dzieci cierpią z powodu nałogu rodziców. Dlatego też warto wiedzieć, jak wesprzeć najmłodszych, aby dać im szansę na szczęśliwe, bezpieczne życie. W niniejszym artykule omawiamy wpływ patologicznego środowiska domowego na zachowanie i zdrowie dziewczynek i chłopców. Sprawdź, co możesz zrobić w sytuacji kiedy dziecko z rodziny alkoholowej wymaga pomocy!


Jak wpływa alkoholizm rodziców na dziecko?


Stałe narażenie na stres, wynikający z nieprzewidywalności zachowania pijanego dorosłego istotnie wpływa na życie i rozwój dziecka. Leczenie alkoholizmu ojca lub matki jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania małoletniego. Negatywne zachowania, towarzyszące nałogowi rodzica, np. przemoc domowa, determinują niekorzystne i trudne do wyeliminowania skutki w życiu młodego człowieka. W centrum terapii uzależnień obserwujemy, że małoletni często mają problemy w budowaniu bliskiej relacji z tatą lub mamą, co prowadzi do: • niskiego poczucia własnej wartości,

 • stałego uczucia niepewności,

 • izolacji od rówieśników,

 • różnych form buntu.


Niepodejmowanie leczenia alkoholizmu przez chorego zwiększa ryzyko wystąpienia przemocy fizycznej i psychicznej, co sprawia, że dziecko staje się bardziej zamknięte w sobie i nieufne. Aby w pełni zrozumieć wpływ uzależnienia na życie małego członka rodziny dysfunkcyjnej, konieczne jest indywidualne spojrzenie na każdą sytuację. W naszym centrum Oaza Medica oferujemy wszechstronną pomoc. Poprzez specjalistyczne konsultacje, grupowe sesje terapeutyczne oraz edukacyjne warsztaty przeciwdziałamy negatywnym wpływom alkoholizmu na najmłodszych.


Jak alkoholizm w domu kształtuje dziecko?


Dorastanie w środowisku, w którym używki odgrywają dominującą rolę, niekorzystnie kształtuje osobowość dziecka w sposób głęboki i trwały. Środowisko pełne stresu i nieprzewidywalności wpływa na jego psychikę, zachowanie oraz sposób postrzegania świata. Główne skutki funkcjonowania małoletniego w rodzinie, w której dorośli zmagają się z alkoholizmem to: • skłonność do uzależnień, wynikająca z genetyki oraz naśladowania nieprawidłowych wzorców;

 • wybuchy agresji i brak kontroli nad emocjami;

 • obniżona samoocena;

 • nieufność w stosunku do innych;

 • trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami oraz dorosłymi;

 • lęk przed okazywaniem uczuć.


Dodatkowo stałe poszukiwanie aprobaty może prowadzić do zachowań ryzykownych lub autodestrukcyjnych. Dlatego też warto zdawać sobie sprawę z konsekwencji braku odpowiedniej terapii alkoholizmu. Specjalistyczne wsparcie całej rodziny dysfunkcyjnej w centrum leczenia uzależnień może zapewnić dzieciom lepsze życie i pozytywnie wpłynąć na ich funkcjonowanie w przyszłości.


Wpływ problemu na zdrowie dziecka


Osoby małoletnie, pozostające pod opieką dorosłych zmagających się z alkoholizmem, wciąż stają w obliczu wyzwań. Wpływają one na ogólne zdrowie i samopoczucie. Konsekwencją niepodjęcia leczenia uzależnienia w centrum terapeutycznym lub klinice mogą być: zaniedbania w opiece nad najmłodszymi, niedożywienie, jak również bezpośrednia przemoc. Dzieci mogą cierpieć na różne schorzenia, wynikające z braku regularnych badań i szczepień, nieodpowiedniej diety czy niewystarczającej higieny.


Z kolei ciągłe narażenie na stres i niestabilne środowisko domowe mogą prowadzić do rozwoju zaburzeń psychicznych. Zdarza się, że objawy depresji i lęku współwystępują z trudnościami z koncentracją, bezsennością, koszmarami nocnymi, czy też zaburzeniami po przebytej traumie.


Jak możesz pomóc dziecku z rodziny alkoholowej?


Rozumienie problematyki nadużywania alkoholu przez dorosłych i konsekwencji dla dzieci osób z uzależnieniem jest kluczowe dla zapewnienia skutecznej pomocy. Oto kilka kroków, które warto podjąć w celu wsparcia najmłodszych: 1. Bądź gotów do wysłuchania problemów osób małoletnich i zapewnij możliwość wyrażania uczuć bez obawy przed osądem.

 2. Postaraj się o profesjonalną pomoc w ośrodku leczenia uzależnień. Zalecamy skierowanie dziecka do specjalisty, który dokładnie oceni sytuację i zaproponuje odpowiednią formę terapii.

 3. Kluczowa może być współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcą lub poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 4. Rozmawiaj z dzieckiem. Budowanie relacji opartej na zaufaniu pomoże mu otworzyć się na Twoją pomoc. Przekonaj je, że problemy z alkoholizmem w domu nie są jego winą.

 5. Ważne jest, aby każdy domownik był objęty wsparciem i terapią w centrum leczenia uzależnień.


Dysfunkcyjne środowisko domowe, w którym rodzice zmagają się z alkoholizmem, to skomplikowane układy relacji, w których najmłodsi nierzadko pełnią rolę "dorosłych". Pomoc skierowana do nich wymaga nie tylko zaangażowania, ale także wiedzy i empatii. Jeżeli masz możliwość, stań się dla takiego dziecka "bezpieczną bazą" i wskaż mu drogę do profesjonalnego wsparcia. Nie zostawiajmy małoletnich samych. W centrum leczenia uzależnień wiemy, jak ważna jest pomoc. Skontaktuj się z nami i sprawdź, co warto zrobić już dziś!