Jak różni się alkoholizm kobiet od alkoholizmu mężczyzn?

03.08.2017

Jak różni się alkoholizm kobiet od alkoholizmu mężczyzn?

Alkoholizm to choroba psychofizyczna. Z czasem, gdy się pogłębia, alkohol staje się jedynym sposobem na poprawę nastroju. Równocześnie organizm zaczyna mieć coraz większą tolerancję na alkohol, coraz trudniej choremu kontrolować czas i ilość picia, a odstawienie alkoholu wiąże się z coraz groźniejszymi dla organizmu skutkami. Choroba zaczyna się zazwyczaj „niewinnie” i wiąże się z poczuciem rozluźnienia, które pojawia się podczas picia. Niepokojącymi objawami może być także:  • picie nawet wtedy, gdy sytuacja temu nie sprzyja (rano, w pracy);

  • picie w samotności;

  • zapominanie wydarzeń z czasu picia.


Uzależnienie występuje wtedy, gdy brak używki prowadzi do rozdrażnienia, a skutki przepicia są "leczone" kolejnymi dawkami alkoholu.


Porozmawiajmy - Zadzwoń do nas


Uzależnienie a płeć


Najczęściej - dość pochopnie zresztą - uważa się, że kobiety są mniej podatne na alkoholizm. Oczywiście są biologiczne różnice związane z tolerancją na alkohol. Ta sama dawka alkoholu u kobiety doprowadza do wyższego jego stężenia we krwi niż u mężczyzny, ale też szybciej jest z niej usuwana.


Nie zmienia to jednak faktu, że to kobiety częściej cierpią zdrowotnie w związku z alkoholem. Badania dowodzą, że choć rzeczywiście ryzyko wystąpienia alkoholizmu jest większe u mężczyzn, jednak sam proces chorobowy przebiega u obu płci podobnie. Życie uzależnionych skupia się wokół picia, następują coraz większe problemy ze zdrowiem (zespół odstawienia alkoholowego) oraz pojawiają się problemy w życiu społecznym. Poza tym badania dowodzą, że odsetek osób uzależnionych z podziałem na płeć powoli się zmienia i ten problem coraz częściej dotyczy kobiet.


Mężczyźni i alkohol


W naszej kulturze picie bardziej przystoi mężczyznom niż kobietom. Oznacza to, że to samo zachowanie u kobiet i mężczyzn może być różnie postrzegane i ocenianie (kobieta jest oceniana surowiej). Nie dość tego – mężczyzna, który potrafi więcej wypić, jest uważany za „prawdziwego mężczyznę”, łatwiej mu więc sięgać po alkohol. On też jest wystawiany częściej na próby i przy różnych okazjach namawiany do picia. Mężczyźni mają większą niż kobiety skłonność do lekceważenia oraz wypierania problemu, co w pewnym sensie związane jest z większym wstydem za utratę kontroli nad swoim życiem. Problemem jest dla nich również terapia, która wymaga dzielenia się swoimi uczuciami, a to dla mężczyzn z zasady jest trudne.


Kobiety a alkohol


U kobiet silniejsze są problemy psychiczne związane z chorobą alkoholową (może ona przyczynić się do powstania lub pogłębienia depresji). Poza tym to właśnie problemy emocjonalne są u kobiet częściej (niż u mężczyzn) przyczyną sięgania po alkohol. Uzależnienie jest tu też mocniej powiązane z poczuciem winy, stąd większa skłonność do ukrywania problemu (kobieta – jeśli doprowadzi do jakiegoś zaniedbania z powodu alkoholu – jest za to krytykowana dużo ostrzej niż mężczyzna).


Ponieważ kobiecie mniej wypada upijać się, często zaczyna pić w samotności. Zdarza się nawet, że ani dzieci, ani mąż przez dłuższy czas nawet nie domyślają się problemu partnerki czy matki. Kobietom trudniej także znaleźć wsparcie w leczeniu, bo częściej niż mężczyźni spotykają się z odrzuceniem.