Nimfomania. Powinna intrygować czy niepokoić?

16.09.2022

Nimfomania. Powinna intrygować czy niepokoić?

Zaburzenia natury popędowej stanowią stosunkowo nowe i wciąż nie do końca zbadane zjawisko. Wiadomo, że długotrwałe uzależnienie od seksu może mieć niekorzystny wpływ na sferę psychiczną i fizjologiczną człowieka. W klasyfikacji chorób nimfomania jest pojęciem pojawiającym się od niedawna, które odnosi się do chorobliwie zwiększonego pociągu seksualnego u płci żeńskiej. Jakie objawy mogą wskazywać na chorobę? Jak pomóc kobiecie cierpiącej z powodu nimfomanii i kiedy najlepiej zgłosić się terapię do centrum leczenia uzależnień? Przeczytaj!


Kiedy mówimy o nimfomanii?


Szybkie tempo życia, poszukiwanie przyjemności i chęć uwolnienia się od narastających problemów sprawiła, że żyjemy w erze nałogów. Wśród najbardziej destrukcyjnych zachowań znajduje się uzależnienie od seksu, z którym zmaga się coraz większa liczba osób. Ta poważna dysfunkcja seksualna u kobiet została nazwana mianem nimfomanii. O nałogu można mówić, kiedy w okresie ostatniego roku wystąpiły przynajmniej trzy objawy z poniższej listy:  • silna wewnętrzna potrzeba oddawania się zachowaniom związanym z erotyką,

  • upośledzenie kontroli nad powstrzymaniem się od czynności seksualnych,

  • poświęcanie coraz większej ilości czasu na niszczące działania i zaniedbywanie codziennych obowiązków,

  • występowanie dyskomfortu i rozdrażnienia przy próbach ograniczenia zachowań kompulsywnych związanych z seksem,

  • kontynuowanie nałogu pomimo świadomości o jego szkodliwym oddziaływaniu na zdrowie i psychikę.Zachowanie osoby uzależnionej od seksu


Nimfomanka jest osobą, która nie tylko obsesyjnie myśli o seksie, ale także za wszelką cenę dąży do zbliżenia. Fantazjowanie o przygodach seksualnych często kończy się współżyciem z anonimowym partnerem lub masturbacją. To, co jest charakterystyczne dla uzależnienia od seksu, to także uwikłanie w wiele związków naraz. Kobiety zmagające się z nadmiernym popędem płciowym nierzadko korzystają z usług kochanków, stale poszukując okazji do odbycia stosunku. Ze względu na negatywny wpływ na zdrowie i psychikę seksoholizm wymaga terapii. Leczenie tej dysfunkcji polega głównie na nauce panowania nad swoimi zachowaniami i emocjami.


Skąd bierze się uzależnienie od seksu?


U pacjentek zgłaszających się do centrum leczenia uzależnień nimfomania często jest wynikiem innych zaburzeń psychicznych. Nie oznacza to jednak, że nie występuje jako samodzielny nałóg. Przyczyny tego zaburzenia można doszukiwać się w środowisku rodzinnym osoby uzależnionej. Na jego powstawanie mogą wpływać między innymi traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa takie jak molestowanie seksualne, gwałt czy związek kazirodczy. Udowodniono, że nimfomankami znacznie częściej stają się kobiety, które mają niskie poczucie własnej wartości i kompleksy na punkcie własnego ciała. Warto też wspomnieć o przyczynach społeczno-kulturowych. Gloryfikacja seksu spowodowała, że wiele osób postrzega stosunek płciowy jako sposób na poprawę samopoczucia, oderwanie się od problemów, a nawet na potwierdzenie własnej atrakcyjności.


Leczenie nimfomanii – czy jest skuteczne?


Podobnie jak w przypadku wielu innych nałogów terapia uzależnień natury popędowej opiera się głównie na oddziaływaniach psychoterapeutycznych. Polegają one na motywowaniu uzależnionych kobiet do powstrzymywania się od zachowań erotycznych, aby uświadomić im, że mogą bez nich funkcjonować. Ponieważ nimfomanki często były molestowane w przeszłości i mają za sobą różne traumy, bardzo ważne jest też, aby przekazać im informacje na temat zdrowej seksualności. Leczenie uzależnienia od seksu może być skuteczne, jednak trzeba pamiętać, że w każdym momencie możliwy jest nawrót nałogu.


Prywatna klinika leczenia uzależnień – początek skutecznej walki z nałogiem


Kobiety, które wpadły w seksualną obsesję, mogą się z niej uwolnić. Szansą dla nich jest specjalistyczna terapia poznawczo-behawioralna lub psychodynamiczna. Spotkania z psychoterapeutą mają za zadanie pomóc w uregulowaniu obsesyjnych myśli oraz osiągnięciu kontroli nad destrukcyjnymi zachowaniami. Kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla kobiet zmagających się z nimfomanią oferuje między innymi ośrodek leczenia uzależnień OAZA.