Dlaczego alkoholizm niszczy rodzinę

01.07.2017

Dlaczego alkoholizm niszczy rodzinę

Niestety, to członkowie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu zawsze najbardziej cierpią z powodu jego nałogu. Alkoholicy zazwyczaj tego nie dostrzegają, ponieważ nadzwyczaj rzadko zdają sobie sprawę z faktu, że znajdują się już w szponach nałogu. Wszelkie uwagi na temat swego uzależnienia najczęściej zbywają twierdzeniem, że całkowicie panują nad sytuacją. Nie dopuszczają do siebie myśli, że są po prostu chorzy, gdy tymczasem ich najbliżsi cierpią.


Destrukcja więzów rodzinnych


Uzależnienie od alkoholu zawsze wpływa niezwykle destrukcyjnie na funkcjonowanie rodziny jako całości, jako komórki społecznej, jako czegoś, co winno boć oparciem dla wszystkich jej członków. Szczególnie tragicznie sprawa wygląda w sytuacji, kiedy w rodzinie są dzieci; dzieci zawsze są tymi, które najboleśniej doświadczają skutków uzależnienia jednego lub obojga rodziców od alkoholu. Nawet jeśli nadużywanie alkoholu przez ojca lub matkę nie pogarsza statusu materialnego rodziny, to przecież inne czynniki z problemem alkoholowym wiążące się, mają tutaj także istotne znaczenie. Zazwyczaj w rodzinie dotkniętej alkoholizmem jednego z rodziców dochodzi do bardzo częstych kłótni, awantur, co oczywiście musi się negatywnie odbijać na psychice dzieci.


Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, gdy uzależnienie od alkoholu jest problemem dotyczącym obojga rodziców. Wtedy, z oczywistych względów, dochodzi jeszcze sprawa właściwego sprawowania opieki nad dziećmi, prawidłowego wykonywania funkcji rodzicielskich. Nierzadko słyszy się w wiadomościach telewizyjnych lub czyta się w prasie, o tym, jak nieraz głodne, czasem zmarznięte małe dzieci znajduje się samotnie wałęsające się po ulicach, gdy tymczasem ich opiekunowie bawią się w najlepszego przy suto zakrapianym stole.


W jakich rodzinach pojawia się alkoholizm?


Aczkolwiek uzależnienie od alkoholu może dotyczyć każdej osoby, niezależnie do jej statusu społecznego, wykształcenia czy zawodu, to najtragiczniejsze skutki przynosi dla tych rodzin, które pod względem materialnym nie są sytuowane najlepiej. W takim przypadku oprócz wszelkich negatywnych skutków psychologicznych wpływających destrukcyjnie na funkcjonowanie rodziny dochodzi sprawa niedostatków materialnych, które tę rodzinę dotykają. Osoba dotknięta alkoholizmem w pewnym momencie swego uzależnienia zaczyna tracić wszelkie hamulce i jedynym celem, jaki jej przyświeca, staje się zdobycie funduszy na następną porcję alkoholu. Taka osoba gotowa jest wydać na wódkę, piwo czy wino ostatnie swoje pieniądze, nawet jeśli są one przeznaczone na jedzenie dla dzieci.


Niestety głód i niedostatek w rodzinach alkoholików są ich bardzo częstymi towarzyszami. W ostatecznym rozrachunku takie dysfunkcyjne rodziny rozsypują się; dochodzi do rozwodów, a wychowanie dzieci powierza się jednemu z rodziców, co oczywiście zawsze odbija się negatywnie na dziecięcej psychice. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, gdy obojgu rodzicom odbiera się prawa rodzicielskie. Wtedy opiekę nad dziećmi powierza się rodzinie zastępczej, którą nie zawsze są najbliżsi krewni, na przykład dziadkowie. Często takie dzieci trafiają pod opiekę osób zupełnie dla nich obcych.


Jak można uratować rodzinę, którą niszczy uzależnienie od alkoholu


W porę dostrzeżony problem alkoholizmu dotykającego rodzinę, właściwie zdiagnozowany daje szansę na uzdrowienie nadwątlonych alkoholem relacji rodzinnych. Oczywiście warunkiem skutecznej terapii jest prawidłowe leczenie alkoholizmu osoby nim dotkniętej. Nigdy nie da się tego zrobić w warunkach domowych. Tylko ośrodek dla alkoholików daje gwarancję skutecznej terapii. Najważniejsze dla skutecznego leczenia jest to, aby człowiek cierpiący na chorobę alkoholową zdawał sobie sprawę ze swojego stanu i aby dobrowolnie poddał się leczeniu. Tylko wtedy terapia antyalkoholowa może przynieść pożądane skutki. Leczenie alkoholizmu to jedyny sposób na przywrócenie równowagi i harmonii rodziny alkoholików. Dobrze funkcjonujący ośrodek dla alkoholików daje szansę nie tylko osobie z problemem alkoholowym, ale i jego rodzinie.