Uzależnieni – kobieta i mężczyzna – różnice zachowań

14.11.2017

Uzależnieni - kobieta i mężczyzna - różnice zachowań

Dziś nałogi takie jak np. alkoholizm, narkomania nie mają jednej twarzy. Dawno już do lamusa trafił stereotyp, że są one domeną mężczyzn i to tych z marginesu. Problemy z uzależnieniem dotyczą całego przekroju społeczeństwa. Kto i w jaki sposób ostatecznie wpadnie się w sidła nałogu, zależeć będzie np. od podatności, sytuacji, która sprowokuje do takiej ucieczki, wzorców wyniesionych z domu czy dramatycznych wspomnień z dzieciństwa takich jak np. wykorzystywanie seksualne, czy przemoc fizyczna.


Pod wpływem emocji


Nałóg rodzi się najczęściej pod wpływem określonych emocji. Traumatyczne przeżycie, niepowodzenie zawodowe, porażka emocjonalna mogą stać się świetnymi okazjami do tego, aby spróbować je rozładować przez różne zachowania kompulsywne czy używki. Na to, kto i w jakim stopniu uzależni się, wpływ mają przede wszystkim czynniki psychologiczne, fizyczne i społeczne. Dlatego np. kobiety szybciej popadają w alkoholizm, bo w fazie przedmiesiączkowej szybciej się upijają, metabolizm alkoholu przebiega u nich znacznie wolniej i w ten sposób najczęściej radzą sobie z trudnymi emocjami. Piją w ukryciu ze względu na to, że wiąże się to nadal z większym wstydem społecznym niż w przypadku mężczyzn. Boją napiętnowania i dlatego starają się zachować jak najwięcej pozorów „normalnego życia”, wyrabiania się ze swoich obowiązków żony i matki. Mężczyznom bardziej przyzwala się na to, że mogą upijać się praktycznie w każdych okolicznościach. Mogą też wypić więcej i ich organizm łatwiej sobie radzi ze wchłanianiem substancji psychoaktywnych. Kobieta częściej sama zgłasza się po pomoc specjalisty, jednak nierzadko w obliczu zmierzenia się z terapią zostaje sama, bez wsparcia męża. Jeśli to mężczyzna ma problem z nałogiem, to zazwyczaj trudniej go namówić na leczenie, ale za to może liczyć na wsparcie żony czy partnerki.


Podobnie jest z lekami – kobieta szybciej w obliczu stresu czy innych negatywnych doświadczeń sięgnie po leki uspokajające, czy nasenne, aby pozbyć się nieprzyjemnych odczuć niż mężczyzna.


Nałogowe predyspozycje


Analizując w ogólnym aspekcie problem, można zauważyć, że pewne nałogi są przypisywane częściej kobietom, a inne – mężczyznom. Panie, nie radząc sobie z emocjami i problemami, mają większą skłonność do zakupoholizmu, bulimii, anoreksji, lekomanii. Mężczyzn szybciej za to wciągają gry internetowe, hazard, seks w internecie, alkohol i narkotyki. Jednak to predyspozycje biologiczne, psychologiczne i społeczne wpływać będą ostatecznie na to, jak będą się zachowywać pod wpływem uzależnienia i jak sobie z nim dadzą radę.