Lekomania – jak zapobiegać, rozpoznać i leczyć

03.08.2017

Lekomania - jak zapobiegać, rozpoznać i leczyć

Lekomania to nic innego jak uzależnienie od leków, objawiające się sięganiem po nie zbyt często oraz spożywaniem ich w zbyt dużych ilościach. Wiele badań dowodzi, że obecnie problem z uzależnieniem od leków narasta. Jest to spowodowane wieloma przyczynami, ale z pewnością sprzyja temu stanowi rzeczy łatwość dostępu i uleganie reklamom farmaceutyków (reklamy leków są powszechne i niestety działają silnie na konsumentów). Polacy, zamiast udać się do lekarza, próbują sami się leczyć, ignorując przy tym ewentualne negatywne skutki zażywania danych substancji oraz brak właściwej diagnozy. Problemem może być także łączenie różnych leków ze sobą (bez wiedzy, jaki może mieć to wpływ na nasz organizm).


Porozmawiajmy - Zadzwoń do nas


Zapobieganie uzależnieniu od leków


Obecnie lekomania jest jednym z najczęstszych typów uzależnienia. Dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz uświadomienie społeczeństwu, jak poważne konsekwencje może mieć próba samoleczenia czy zażywanie leków w nadmiarze.


Uzależnienie od leków to zagrożenia związane z:  • odczuwaniem skutków ubocznych zażywanych leków;

  • zażywaniem zbyt dużej ich ilości;

  • uodpornieniem na daną substancję (leki przestają działać, a ich odstawienie staje się niemożliwe).


Wyjście ze stanu uzależnienia jest bardzo trudne, tym bardziej, że nagłe odstawienie danej substancji może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia. Aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, należy nauczyć się rozpoznawać problem uzależnienia i u siebie, i u swoich bliskich. Niestety zwrócenie uwagi osobie chorej często prowadzi tylko do tego, że zaczyna ona ukrywać swój problem. Trzeba więc nauczyć się odpowiednio z nią postępować i traktować ją właśnie jako osobę chorą, a nie kogoś, kto ma jedynie złą wolę.


Rozpoznanie lekomanii


Lekomania w większym stopniu dotyczy kobiet niż mężczyzn. Poza tym bardzo częste jest współwystępowanie uzależnienia od leków i różnego rodzaju problemów psychicznych (często jest to depresja lub hipochondria) oraz uzależnienia od innych substancji. Wśród objawów lekomanii może się znaleźć:  • zażywanie coraz większych dawek leków;

  • stosowanie leków niezależnie od występowania dolegliwości, którym mają zapobiegać;

  • bagatelizowanie skutków ubocznych;

  • zobojętnienie, apatia lub zmiany osobowościowe;

  • odczuwanie silnego niepokoju w sytuacji, gdy nie posiada się zapasów leków;

  • zwiększenie częstotliwości wizyt u lekarza związanych z chęcią otrzymania recepty;

  • wizyty u różnych lekarzy, gdy jeden nie chce wypisać recepty.


Leczenie lekomanii


Leczenie lekomanii ma większe szanse na skuteczność wtedy, gdy jest rozpoczęte dość wcześnie. O to jednak trudno ponieważ – jak wspomnieliśmy – lekomani mają skłonność do ukrywania swojego problemu. Leczenie jest w zasadzie niemożliwe do przeprowadzenia bez pomocy z zewnątrz, ponieważ od danej substancji należy organizm odzwyczaić stopniowo (a do tego należy posiadać wiedzę o skutkach zażywania danego leku oraz o tym, co może neutralizować negatywne konsekwencje odstawienia).