Homofobia – strach wobec osób homoseksualnych        

04.06.2018

Homofobia – strach wobec osób homoseksualnych        

Osoby homoseksualne w naszym kraju ciągle wzbudzają mieszane uczucia. U jednych jest to wręcz niechęć czy nienawiść, u drugich wręcz przeciwnie – nie mają z tym problemu. Homofobia z definicji oznacza strach wobec osób o homoseksualnej orientacji. Geje czy lesbijki w niektórych krajach są traktowane w bardzo drastyczny sposób. Za kontakt seksualny z osobą tej samej płci może grozić nawet kara śmierci. Do skrajności zaliczane są także i te same sytuacje, w których homoseksualiści są traktowani gorzej niż osoby heteroseksualne.


Porozmawiajmy - Zadzwoń do nas


Nie mylić z uprzedzeniem


Homofobia często mylona jest lub stawiana na równi z uprzedzeniem wywołanym nienawiścią i ignorancją. Tymczasem z punktu widzenia psychologii jest to irracjonalny lęk, wstręt oraz dyskryminacja osób homoseksualnych. Ponadto towarzyszy mu przekonanie, że orientacja heteroseksualna jest jedyną słuszną. Początek fobii może dać spotkanie z osobą homoseksualną, ale nie jest to jedyny wyznacznik. Zdarza się, że osoby dotknięte homofobią odczuwają na tyle silne emocje związane z homoseksualizmem, że ich lęk nie pozwala na zaakceptowanie takiej odmienności. Wiązać się to też może z obawą, że dana osoba również zostanie uznana za homoseksualistę, jeśli da jakiekolwiek przyzwolenie ze swojej strony w tym zakresie.


Homofobię dzieli się na:  • homofobię zinternalizowaną – odnosi się przede wszystkim do osób, u których homoseksualizm jest świadomie wyparty albo ukryty i wiąże się ze strachem przed identyfikacją z tą orientacją,

  • homoseksualna panika – to szczególnie agresywna odmiana homofobii, związana z licznymi, ostrymi atakami skierowanymi w stronę osób o odmiennej orientacji seksualnej.


Różne oblicza


Homofobia może mieć różne oblicza. Najczęściej jest to stereotypowe spojrzenie na osoby homoseksualne, czyli przez pryzmat ich orientacji seksualnej, postrzeganie ich jako np. rozwiązłych. Może objawiać się także poprzez dyskryminację w pracy. Osoby homoseksualne nie dostają podwyżek, awansów, stosuje się wobec nich mobbing, nie udziela im się głosu w ważnych dyskusjach, nie powierza strategicznych projektów do realizacji. Nie mniej łatwo osoby o homoseksualnej orientacji mają w szkole, gdzie są narażane na wyzwiska i żarty pod adresem swojej seksualności. Czasami dochodzi również do przemocy fizycznej wobec nich w postaci np. gnębienia. Cyberprzemoc to kolejna odsłona homofobii. Na portalach społecznościowych, czatach czy poprzez używanie innych środków komunikacji elektronicznej nie brakuje wpisów, w których osoby o homoseksualnych skłonnościach, są poniżane i wyśmiewane.


Homoseksualiści spotykają się także z przemocą psychologiczną, gdy inni rozpuszczają o nich nieprawdziwe plotki, obgadują itd. Nie zawsze są także tolerowane dobrze przez służby medyczne lub porządkowe. Zdarza się, że niechętnie im się pomaga, ich godność nie jest odpowiednio poszanowana, nieudzielane są im informacje na temat partnera/partnerki.

Fobia w ostrym przebiegu powinna zostać poddana specjalistycznemu leczeniu, gdyż może w znacznym stopniu utrudniać życie.