Wizyty pacjenów w innych ośrodkach

21.04.2015

Wizyty pacjenów w innych ośrodkach

Ośrodek Oaza w ramach poszerzenia oferty terapeutycznej, zwiększenia skuteczności oddziaływań , współpracuje również z innymi placówkami odwykowymi . W trakcie 8 tygodniowego pobytu nasi pacjenci mają okazję wziąć udział w sympozjach, warsztatach, zjazdach absolwentów innych ośrodków leczenia uzależnień.


Mają tam okazję usłyszeć świadectwa osób z długim stażem trzeźwienia, dzielić się doświadczeniami , ale także poszerzać swoją wiedzę i nabywać umiejętności niezbędne do trzeźwienia. Częstą formą pracy na tych spotkaniach są treningi zachowań konstruktywnych. Takie czynniki jak relacje z otoczeniem, system wsparcia, środowisko pracy, poziom stresu i poziom umiejętności pozwalających na radzenie sobie w trudnych sytuacjach typu asertywne odmawianie przyjęcia środka zmieniającego świadomość, wydaje się pełnić kluczową rolę w procesie zdrowienia . Treningi dają możliwość pracy nad tymi czynnikami. Nie należy również zapominać, że przebywanie wśród dużej grupy ludzi z tym samym problemem odgrywa ważną rolę w budowaniu tożsamości osoby uzależnionej. Pacjent doświadcza że nie jest sam w swojej chorobie dzięki czynnikowi identyfikacji.


Ośrodek Oaza