W jaki sposób można leczyć alkoholizm

14.06.2017

W jaki sposób można leczyć alkoholizm

Gdy alkoholik uświadomi sobie już swój problem i przestanie wypierać się choroby, zaakceptuje ją i postanowi zerwać z nałogiem, przychodzi moment na decyzję o podjęciu odpowiedniego leczenia. Wiele osób słysząc, że uzależnienie od alkoholu jest nieuleczalne, rezygnuje z jakiejkolwiek formy pomocy. W efekcie nie działa w kierunku zatrzymania rozwoju choroby, a to błąd. Mimo, iż alkoholikiem pozostaje się do końca życia, można dobrze z tym walczyć, żyć i funkcjonować. Stąd nawet jeśli proces wychodzenia z nałogu jest trudny i długotrwały, warto go podjąć. Przy współpracy i zaangażowaniu uzależnionego leczenie alkoholizmu daje znakomite rezultaty.


Niezbędna terapia


Niestety, trzeba powiedzieć jasno, że skutecznego, domowego sposobu na walkę z alkoholizmem nie ma. Trzeba zgłosić się do specjalisty.  Podstawową metodą leczenia jest bowiem terapia uzależnienia. To żmudna praca, której rezultatem mają być głębokie i możliwie jak najtrwalsze zmiany u alkoholika. Chodzi m.in. o zmiany w zachowaniu, postawie, sposobie myślenia osoby leczącej się, jej przyzwyczajeń, budowania relacji z innymi ludźmi, a także odczuwania czy reagowania. Terapia odbywać się może na dwa sposoby: ambulatoryjnie (stacjonarnie) oraz na oddziale zamkniętym. Terapeuta uświadomi pacjenta jaki wpływ alkohol ma na życie pijącego, odpowiednio go zmotywuje i przygotuje do przeprowadzenia zmian. Czasem wystarczy sama terapia, jednak niejednokrotnie jest ona wspomagana przez farmakoterapię.


Potrzeba czasu


Leczenie, które może być skuteczne trwa od 18 do 24 miesięcy. Polega ono na psychoterapii indywidualnej oraz grupowej, choć najlepsze efekty przynosi łączenie obu tych metod. Rozpocząć ją można w poradni leczenia odwykowego. Ten etap trwa około 4-6 miesięcy i prowadzony jest 2-3 razy w tygodniu. Pomoc w poradni uzyskają także osoby współuzależnione i bliscy alkoholika. Inny sposobem jest leczenie w oddziałach dziennego pobytu. Zajęcia zorganizowane są w nich w określonych godzinach i trwają 5 dni w tygodniu. Takie całodobowe leczenie trwa od 6 do 8 tygodni. Jest to w wielu przypadkach lepsza metoda niż leczenie ambulatoryjne. Ośrodek dla alkoholików to dobre rozwiązanie dla osób, którym ciężko utrzymać abstynencję lub warunki, w których przebywają nie pozwalają na to (np. wpływ środowiska, w którym wszyscy piją). Na przyjęcie trzeba poczekać czasem kilka tygodni. Wielokrotnie w pierwszej kolejności chory trafia najpierw na oddział leczenia zespołu abstynencyjnego, gdy zagrożone jest jego życie. Okres hospitalizacji wynosi od 7 do 10 dni. Po przejściu terapii podstawowej w celu jej kontynuacji chorzy kierowani są poradni odwykowych, klubów abstynenta, samopomocowych grup AA.


Leczenie farmakologiczne


Terapia poszpitalna jest równie ważna co początkowa. Od jej powodzenia zależy w dużej mierze utrzymanie efektów. Prawidłowo ułożony program leczenia jest przez opiekuna na bieżąco monitorowany i aktualizowany i uzgadniany z pacjentem. Podstawowymi celami psychoterapii są: zachowanie trwałej abstynencji, nabycie przez chorego umiejętności radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i rozwiązywania ich, poprawa zdrowia fizycznego oraz psychicznego.


Jednak zaraz po ostawieniu alkoholu przydatna, a niejednokrotnie konieczna, jest terapia farmakologiczna, która pomaga w leczeniu zespołu abstynencyjnego. Stosowane są np. leki nawadniające (podawane mogą być doustnie lub dożylnie), witaminy B1 oraz benzodiazepin, które działają przeciwdrgawkowo, przeciwlękowo, nasennie oraz ograniczają majaczenie. Jednocześnie podaje się leki na choroby towarzyszące uzależnieniu. Czasem stosowane są środki zmniejszające uczucie głodu abstynencyjnego i tzw. przymus picia. Dzieje się to jednak w indywidualnych przypadkach i tylko pod nadzorem specjalisty jako czynnik, który wspomaga psychoterapię. Samo podawanie tego typu środków nie gwarantuje żadnych, stałych efektów. Leczenie farmakologiczne jest zaś często pierwszym krokiem do poprawy stanu fizycznego i psychicznego alkoholika  tak, by mógł on rozpocząć psychoterapię.