Skuteczna komunikacja, czyli jak rozmawiać z idiotami

19.06.2018

Skuteczna komunikacja, czyli jak rozmawiać z idiotami

Na to, jak rozumieją to, co mówimy inni ludzie, nie mamy wpływu. Każdy odbiorca inaczej filtruje przez swoje punkty odniesienia naszą wypowiedź. I nie ma co się zżymać: co za idiota! - bo nas nie rozumie. Choć to trudne, warto spróbować go jednak zrozumieć. Tym bardziej że inni ludzie mogą nas postrzegać podobnie. Każdy z nas nadaje na różnych częstotliwościach – sęk w tym, aby nie zakłócały się one wzajemnie.


Porozmawiajmy - Zadzwoń do nasStworzyć odpowiednie warunki


Wstępem do skutecznej komunikacji jest najpierw zrozumienie siebie, aby przestać myśleć, że inni myślą w taki sam sposób, jak my. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że każdy człowiek ma inny typ osobowości – jeden przywódczy, drugi zabawny, trzeci potrafi świetnie mówić, ale ma problem ze słuchaniem itd. Mając więc wiedzę, jaki to typ człowieka (na podstawie obserwacji), trzeba w dalszej kolejności stworzyć odpowiednią przestrzeń do rozmowy, w której obie strony będą czuły się bezpiecznie, ale na warunkach naszego odbiorcy. Dostosowując się w ten sposób do niego, sprawiamy, że skupia się on na treści, a nie na formie przekazu.Uważne słuchanie


W skutecznej komunikacji przyda się uważne słuchanie. Zwiększamy w ten sposób swoją wrażliwość na innych i zaczynamy ich lepiej rozumieć. To pomaga nie tylko na niwie zawodowej, ale także w budowaniu relacji/związków z innymi ludźmi w życiu prywatnym. Człowiek uważnie słuchany czuje się bardziej doceniany i szanowany. Ma szanse swobodnie się wypowiedzieć na dany temat, a odbiorca nastawiony jest na odbieranie przekazywanych mu informacji i nie przygotowuje sobie już w tym czasie odpowiedzi. Aktywny słuchacz podtrzymuje kontakt wzrokowy z rozmówcą, nie rozprasza go, nie przeszkadza mu i zachęca do tego, aby kontynuował swoją wypowiedź. Aby zachęcić go do rozwinięcia jakiegoś tematu, zadaje mu pytania otwarte.


Nie pouczać, oceniać, krytykować…


Umiejętny słuchacz nie będzie oceniał, krytykował, pouczał czy zawstydzał. Nie będzie także uciekał od cudzych problemów poprzez pocieszanie, doradzanie czy zmianę tematu. Nawet jeśli za zwrotami w stylu: „Nie przejmuj się”, „Nie warto się martwić”, stoją najszczersze intencje, to jednak świadczą o nieliczeniu się z cudzymi emocjami i potrzebami. Do tego jeszcze zniechęcają do dalszej rozmowy. Często też rola doradcy odbierana jest raczej jako protekcjonalne traktowanie drugiego człowieka, ranienie jego uczuć.


Sztuka porozumiewania się z innymi


Komunikację personalną można doskonalić i rozwijać przez całe życie. Dotyczy to każdej osoby, która chce zdobyć praktyczne umiejętności w sztuce porozumiewania się z innymi, wzbogacające zarówno życie osobiste, jak i zawodowe.


W domu, w pracy, w urzędach, sklepach, na ulicy, w kontakcie przyjaciółmi, sąsiadami, twarzą w twarz lub przez telefon – wszędzie tam stajemy się częścią procesu komunikacyjnego. Sukcesem jest uzyskiwanie informacji zwrotnych między osobami, które ze sobą rozmawiają – wtedy można uniknąć wielu nieporozumień i niejasnych sytuacji. Warto także pamiętać o tym, że im lepsze są nasze relacje z innymi, tym lepiej się czujemy i mamy większą satysfakcję z życia społecznego, w którym na co dzień uczestniczymy.