Objawy psychiczne choroby alkoholowej

16.05.2019

Objawy psychiczne choroby alkoholowej

W miarę upływu czasu choroba alkoholowa niesie za sobą coraz bardziej pogłębiające się skutki fizyczne i psychiczne. Alkoholik zmienia się w sferze poznawczej, emocjonalnej i sposobie myślenia. Przekroczenie granicy, jaką jest upodobanie do picia a niekontrolowanym przymusem sięgania po alkohol, oznacza początek alkoholizmu. Mimo iż osoba nadużywająca alkoholu stara się na początkowym etapie picia jeszcze maskować, a jej najbliżsi często nie przyjmują do wiadomości, że ma problem, to już można u niej rozpoznać objawy uzależnienia. Ich fachowym zdiagnozowaniem powinien jednak zająć się psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień lub psycholog.


Porozmawiajmy - Zadzwoń do nas


Zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i myśleniu


Pod wpływem rozwijającej się choroby alkoholowej następują zmiany w sferze emocjonalnej takie jak np.: • wahania nastroju – od depresyjnego po nadmierne pobudzenie,

 • stany lekowe,

 • chwiejność emocjonalna,

 • brak lub utrata zdolności odczuwania przyjemności,

 • apatia,

 • drażliwość, złość,

 • gwałtowne reakcje emocjonalne.


Nadużywanie alkoholu powoduje także zaburzenia pamięci i koncentracji oraz postrzegania (omamy słuchowe, wzrokowe, czuciowe itp.). Alkoholizm ma wpływ również na zdolność abstrakcyjnego myślenia. Nadmierne picie zmienia też sposób myślenia. U alkoholika uruchamiają się mechanizmy iluzji i zaprzeczeń, czyli zaprzecza faktom, minimalizuje swój problem i przerzuca odpowiedzialność za niego na innych. Oprócz tego usprawiedliwia swoje picie, szukając w tym celu racjonalnych i logicznych argumentów. Unika też myślenia o konsekwencjach nadmiernego spożywania alkoholu, a rzeczywistość postrzega w sposób nieracjonalny.


Psychiczne skutki alkoholizmu


Inne objawy choroby alkoholowej to różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Należą do nich: • Zespół Otella – to inaczej paranoja alkoholowa. Pojawiające się w umyśle alkoholika urojenia to całkowicie nieprawdziwe i niepodlegające korygowaniu przekonania. Jedną z postaci zespołu Otella jest chorobliwa zazdrość. Osoba uzależniona uważa, że jego partnerka prowadzi bujne życie towarzyskie, co powoduje, że zaczyna ją śledzić, podsłuchiwać itp. Urojona zazdrość może skutkować maltretowaniem psychicznym i fizycznym,

 • Zespół Korsakowa – jest przewlekłą chorobą, a jej podłożem jest alkoholizm. Osoba, której dotyka, jest zupełnie zdezorientowana. Nie wie, co się z nią dzieje, jaki jest dzień, która godzina, gdzie się znajduje itd. W jej pamięci powstają luki, które nieświadomie wypełnia nieprawdziwymi opowieściami. Dodatkowo temu przypadkowi towarzyszy często jeszcze niedożywienie, osłabienie i wyniszczenie organizmu, które może prowadzić nawet do śmierci,

 • Encefalopatia Wernickiego – podobnie jak zespół Korsakowa, to także zespół amnestyczny spowodowany długotrwałym i intensywnym piciem oraz stanem niedożywienia i niedoboru witamin. Polega na głębokim upośledzeniu pamięci świeżej, czyli problemów z zapamiętywaniem i przywoływaniem nowych informacji,

  halucynacja alkoholowa – to typowa psychoza wywołana piciem, może utrzymywać się zarówno w okresach picia, jak i abstynencji. Polega na słyszeniu nieistniejących głosów, które mówią nieprzyjemne dla alkoholika rzeczy, odbierane przez niego jako zagrożenie. Czasami „nakazują” one popełnienie samobójstwa lub nawołują do agresji w stosunku do innych osób,

 • Zespół otępienny – jest efektem uszkodzeń i zaburzeń funkcjonowania całego układu nerwowego, w tym zaniku struktur mózgowych. Pojawia się w zaawansowanej fazie alkoholizmu. Po wielu latach picia dochodzi do silnego upośledzenia zdolności intelektualnych,

  stany depresyjne/depresja – mogą być zarówno przyczyną, jak i objawem choroby alkoholowej. Nawet jeśli na początku alkohol działa „rozweselająco”, to jednak w miarę upływu czasu pogłębia stan depresyjny, powoduje obniżenie nastroju, a może również prowadzić do prób samobójczych.


Leczenie w ośrodku terapii uzależnień


Widząc więc u osoby bliskiej objawy psychiczne uzależnienia od alkoholu, warto ją namówić na leczenie. Przymusu fizycznego picia można pozbyć się przez detoks, czyli odtrucie alkoholowe. Jest on najczęściej wstępem do długotrwałej terapii. Trudniej bowiem pozbyć się przymusu psychicznego. Ośrodek terapii uzależnień jest miejscem, w którym osoba borykająca się z alkoholizmem ma szansę zawalczyć o życie w abstynencji przy pomocy terapeutów. Podczas indywidualnego toku leczenia pacjent korzysta z różnych metod terapii, dopasowanych m.in. pod rodzaj zaburzenia psychicznego, jaki u niego występuje. Często sięga się także po leki przeciwpsychotyczne czy przeciwdepresyjne.