Historia „NA”

23.06.2017

Historia

Historia NA


NA zrodziło się z programu Anonimowych Alkoholików w późnych latach 40-tych. Pierwsze mityngi pojawiły się w Los Angeles, na terenie stanu Kalifornia (USA), na początku lat 50-tych. Program Anonimowych Narkomanów początkowo rozwijał się jako mały ruch amerykański, który urósł do największej i najstarszej organizacji tego typu.


NA rozwijało przez wiele lat bardzo wolno, stopniowo rozprzestrzeniając się od Los Angeles  do innych głównych miast Ameryki Północnej, a na początku 1970 roku także zaistniało Australii. W 1983 roku NA opublikowało swój własny tekst, tzw. Basic Text, co mocno przyspieszyło rozwój organizacji. W przeciągu kilku następnych lat powstały grupy w: • Brazylii,

 • Kolumbii,

 • Niemczech,

 • Indiach,

 • Irlandii,

 • Japonii,

 • Nowej Zelandii

 • Wielkiej Brytanii.


Dzisiaj wspólnota Anonimowych Narkomanów stabilnie funkcjonuje na terenie Ameryki, Europy Zachodniej, Australii i Nowej Zelandii. Nowo utworzone grupy NA są rozsiane po subkontynencie Indyjskim, Afryce, Wschodniej Azji, Środkowo-Wschodniej i Wschodniej Europie. Literatura i broszury informacyjne Anonimowych Narkomanów są już dostępne w 23 językach, trwa tłumaczenie na następnych 16."


Dla podkreślenia jedności z ogólnoświatowym ruchem Narcotics Anonymous, Anonimowi Narkomani w Polsce używają skrótu "NA", a nie "AN"Anonimowi Narkomani w Polsce


Pierwsze spotkanie Anonimowych Narkomanów w Polsce odbyło się 23.03.1988 w mieście Olsztyn. Grupa przybrała nazwę "Powstańcy". W kolejnych latach powstały kolejne grupy w: • Gliwicach,

 • Krakowie,

 • Toruniu,

 • Warszawie

 • Tarnobrzegu.


Pierwsze spotkanie uzależnionych z polskich grup NA miało miejsce latem 1996 roku podczas VI Kongresu Anonimowych Alkoholików w Warszawie na terenie Akademii wychowania fizycznego (AWF).


Na spotkaniu podjęto decyzję o zwołaniu I Konferencji NA w Toruniu. Konferencja odbyła się jesienią 1996 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu. Udział w konferencji wzięło 30 osób uzależnionych z całej Polski. Przez kolejne lata konferencje były organizowane razem ze Zlotami Radości NA. Po wielu latach podjęto decyzję, że zloty będą się odbywały w innym terminie niż Konferencje Służb Regionalnych, by delegaci grup mieli więcej czasu na omawianie problemów polskiego NA i dzielenie się doświadczeniem.


W 1998 w Krakowie powstało Biuro Służby Regionu. Było ono skrzynką kontaktową wspólnoty i zajmowało się kolportażem literatury NA. Rok później Biuro SR przeniesiono do Warszawy, następnie do Torunia. W 1999 r. wyłoniły się Komisja Organizacyjna Służby Regionalnej, Komisja Informacyjna SR, Komisja Finansowa SR i Komisja Literatury SR. W tym czasie została opracowana Karta Konferencji i uzyskała aprobatę WSO pierwsza ulotka (IP1), było to w roku 1999. Ustalono także oficjalne brzmienie wspólnoty jako "Anonimowi Narkomani" i skrót NA (wcześniej funkcjonowało jak AN). Rok 2004 to czas w którym powstała i kształtowała się oficjalna strona internetowa NA.


Jednym z największych wydarzeń historycznych o międzynarodowym wydźwięku było zorganizowanie w roku 2003 w Krakowie sesji Mityngu Delegatów Europejskich. Przy tej okazji równolegle odbyła się pierwsza w Polsce Prezentacja Wspólnoty NA dla Profesjonalistów i XI Zlot Radości. Impreza liczyła ponad 200 zarejestrowanych uczestników, w tym licznych gości z zagranicy o czym może zaświadczyć fakt, że na mityngu pożegnalnym odmówiono modlitwę o pogodę ducha w 13 językach. Inną sporą imprezą było zorganizowanie w 2006 roku Zlotu Radości wspólnoty NA Regionów Środkowej i Wschodniej Europy "Wiosna w Krakowie" .


Do naszych wydarzeń cyklicznych należą Konferencje Służb Regionu, które odbywają się 2 razy w roku, jak również Zlot Radości odbywający się raz w roku. Dodatkowo spotykamy się corocznie na Zgromadzeniach Grup. (Jest to impreza informacyjno-edukacyjna która powstała m.in. z myślą o nowych grupach). Częstymi gośćmi na naszych Zlotach i Zgromadzeniach Grup, są oprócz oddelegowanych przez EDM powierników, także przyjaciele ze Szwecji, która jest naszym krajem sponsorskim, oraz z Czech dla których krajem sponsorskim jest Polska.


Obecnie Wspólnotę Regionu Języka Polskiego tworzą 4 okręgi, w liczbie 100 zarejestrowanych grup, kilka z nich działa za granicą (w Chicago oraz w Londynie). Ówczesne biuro rozdzieliło swoją pracę na dwa komitety, tak więc aktualnie przy Regionie Języka Polskiego funkcjonują: Komitet Sterujący i Biuro Literatury. Działają również Komitet ds. Tłumaczeń i Komitet ds. Internetu. Trwa nabór osób do służb w reaktywowanym Komitecie ds. Informacji Publicznej. Po wieloletniej pracy kolejno następujących po sobie komitetów zajmujących się tłumaczeniem literatury; Służby Światowe zaaprobowały ostatecznie Tekst Podstawowy i ukazał się on drukiem w języku polskim pod koniec 2011 roku. Egzemplarze z pierwszej przesyłki można było zakupić na lutowym Zgromadzeniu Grup w lutym 2012 roku.