Etapy wychodzenia z uzależnienia

28.06.2019

Etapy wychodzenia z uzależnienia

Z nałogami boryka się duża część społeczeństwa, choć... większość temu zaprzecza. Przyznanie się do problemu, czyli akceptacja, stanowi pierwszy krok na drodze do rozpoczęcia leczenia. Jakie są kolejne? Warto poznać poszczególne etapy wychodzenia z uzależnienia od alkoholu.

Porozmawiajmy - Zadzwoń do nas


Czy samemu można pokonać nałóg?


Terapia nie powinna być przeprowadzana w samotności – niezbędna jest pomoc specjalisty, do tego ogromne znaczenie ma wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół. W trakcie leczenia bliscy powinni podchodzić do drugiej osoby w jak najbardziej empatyczny sposób. Trzeba być świadomym tego, że uzależniony przez cały czas walczy z pokusą powrotu do starych, szkodliwych przyzwyczajeń. Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym większe są szanse jego powodzenia. Rozmowa i wsparcie drugiego człowieka pomagają przełamać wstyd, z którym wiąże się przyznanie do problemu. Współpraca ze specjalistą dodaje również motywacji do zerwania z nałogiem.


Etapy wychodzenia z uzależnienia


Nałóg nigdy nie pojawia się z dnia na dzień, lecz wykształca się miesiącami, a nawet latami. Dlatego nie należy oczekiwać, że terapia przyniesie efekty w ciągu jednego czy dwóch tygodni. Leczenie nałogu jest procesem złożonym, który dzieli się na poszczególne etapy. Niekiedy przejście od jednego do drugiego może zająć całe lata. Istnieje wiele sposobów klasyfikacji przebiegu walki z uzależnieniem. Można zauważyć, że w każdej z nich są wyznaczone trzy fazy – akceptacji, zmiany i rozwoju. Osiąganie kolejnych jest możliwe dzięki kontynuowaniu terapii.


Klasyfikacja procesu wychodzenia – trzy różne podejścia


Vernon Johnson był księdzem i uzdrowionym alkoholikiem, który całe swoje późniejsze życie poświęcił na pomaganiu innym w walce z nadużywaniem alkoholu. Wyróżnił on cztery etapy wychodzenia z nałogu takie jak: • uświadomienie – przyznanie się do swojego problemu

 • uległość – zrozumienie tego, że z uzależnieniem ciężko wygrać

 • akceptacja – wzięcie odpowiedzialności za nałóg, rozpoczęcie zmian i leczenia

 • poddanie się – uzależnieniu i jednocześnie terapii


Z kolei Stefania Brown, specjalistka w dziedzinie leczenia uzależnień, wyróżnia cztery następujące etapy: • I – picie

 • II – uświadomienie i jednoczesne wyparcie się nałogu

 • III – rozpoczęcie zdrowienia, czyli akceptacja choroby

 • IV – trzeźwienie, czyli niepicie, rozwój w sferze emocjonalnej i ponowne budowanie więzi z bliskimi


Inny ekspert, Bogdan T. Woronowicz, skupia się na przemianach o charakterze biochemicznym, jakie zachodzą w mózgu nałogowca w wyniku absencji. Wyróżnia on fazy takie jak: • odwrót – na tym etapie chory jest rozdrażniony, cierpi na zmiany nastroju i odczuwa silny niepokój (od pierwszego do ok. 15 dnia abstynencji)

 • „miesiąc miodowy” – znaczna poprawa samopoczucia, pozytywne myślenie i optymistyczne podejście do leczenia (od 16 do 45 dnia niepicia)

 • etap muru – osoba uzależniona zaczyna odczuwać pewne dolegliwości fizyczne i psychiczne, a także cierpi na znacznie obniżenie nastroju (od 46 do 120 dnia leczenia)


Jak powinna wyglądać terapia?


Każde leczenie musi uwzględniać określone elementy. Należy do nich na przykład nauka życia bez sięgania po środki odurzające. Chory poznaje dobre strony bycia abstynentem oraz dowiaduje się, w jaki sposób odbudować relacje z przyjaciółmi i rodziną. Wytrzymaniu w stanie trzeźwości sprzyjają również fizyczne objawy, w tym poprawa wyglądu i jakości snu. Co najważniejsze dana osoba dogłębnie poznaje mechanizm działania uzależnienia – wszystkich iluzji i czynników odpowiadających za wypieranie się i nieprzyznawanie do problemu. Uczy się alternatywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, co pozwala wystrzegać się nawrotów choroby.


Spotkania z psychologiem to także dobra lekcja pokory, ponieważ osoba uzależniona uświadamia sobie swoją tymczasową bezsilność względem nałogu. Tylko poprzez nieprzerwaną terapię chory może z sukcesem przejść przez wszystkie etapy wychodzenia z uzależnienia, od odwyku poprzez rehabilitację i samorealizację aż do stanu trzeźwości. W całym procesie najważniejsze są własne uczynki, ale również wsparcie ze strony specjalistów od leczenia uzależnień oraz bliskich osób. Warto rozpocząć terapię jak najszybciej, zanim nałóg nie wpłyną znacząco na organizm chorego oraz relacje z otoczeniem. Polecamy skorzystanie z usług naszych ekspertów – mamy doświadczenie i wiedzę w dziedzinie leczenia uzależnień.