Dlaczego warto pracować nad samooceną

22.05.2017

Dlaczego warto pracować nad samooceną

Problem ze sobą samym


Niektórzy ludzie mają zaniżoną samoocenę, którą charakteryzuje m.in.: • brak ambitnych celów,

 • realizacja zadań tylko na poziomie własnych możliwości,

 • nieśmiałość w kontaktach z innymi ludźmi,

 • podejrzliwość wobec innych,

 • unikanie publicznej prezentacji,

 • wycofywanie się przed nowymi zadaniami,

 • rezygnacja z działania po pierwszym niepowodzeniu,

 • brak odporności na krytykę – w odpowiedzi albo usprawiedliwianie się albo atakowanie krytykującego,

 • zaprzeczanie zasadnym komplementom,

 • wysoka potrzeba akceptacji innych,

 • zazdrość lub nawet zawiść w stosunku do tych, którzy odnoszą sukcesy,

 • ignorowanie własnych potrzeb,

 • brak asertywności.


Teraz ja


Są też i tacy, których wyróżnia wysokie poczucie własnej wartości, czyli: • maksymalna postawa wobec życia,

 • dążenie do zaspakajania własnych potrzeb,

 • chęć rozwijania własnego potencjału,

 • stawianie sobie kolejnych wyzwań do realizacji,

 • umiarkowana potrzeba akceptacji przez innych,

 • spontaniczne wyrażanie emocji,

 • w przypadku niepowodzenia – podejmowanie kolejnej próby rozwiązania problemu,

 • towarzyskość,

 • ciekawość świata,

 • chęć poznawania innych ludzi i zaufanie do nich,

 • samodzielność,

 • rzeczowe radzenie sobie z krytyką,

 • obiektywne ocenianie sukcesów i porażek.


Polubić siebie i być z siebie zadowolonym


Wykonując samoanalizę, jesteśmy w stanie poznać siebie w różnych obszarach. Wiedząc jacy jesteśmy, jak jesteśmy nastawieni wobec siebie i innych, warto abyśmy się zastanowili się, co możemy zrobić, aby zwyczajnie poczuć się jeszcze lepiej z sobą samym. Bo to, co robimy dobrze i co daje nam zadowolenie, może okazać się świetnym sposobem na podniesie własnej wartości. Wystarczy tylko znaleźć jakąś dziedzinę życia i zajęcie, w którym będziemy się spełniać. Docenianie własnych zalet, polubienie siebie za to jakim się jest człowiekiem, uniezależnienie się od opinii innych, to początek drogi do zwiększania samooceny. Potrzebna jest zmiana myślenia o tym, że inni są lepsi, przewartościowanie swoich poglądów oraz wiara w swoje możliwości.


Być szczęśliwym i mieć kontrolę nad życiem


Tak naprawdę wszystkie te działania w kierunku podwyższenia swojej samooceny zmierzają ku jednemu – byciu szczęśliwym. Bo na to uczucie składa się nie tylko wiara we własne możliwości i otaczanie się pozytywnymi ludźmi, ale też dążenie do osiągania wytycznych celów i sukcesy na różnych polach. Zaburzone poczucie własnej wartości może skutkować depresją, skłonnościami do autoagresji, neurotyczności, nieefektywnym relacjom społecznym itd. Zwiększając poczucie własnej wartości ma się większą kontrolę nad życiem.