Definicja alkoholizmu – kiedy picie alkoholu staje się uzależnieniem?

24.01.2020

Definicja alkoholizmu – kiedy picie alkoholu staje się uzależnieniem?

Do picia alkoholu przyznaje się nawet 95% dorosłych Polaków, jednak trudno znaleźć osobę, która nazwałaby się alkoholikiem. Alkoholizm kojarzy się z patologicznym nadużywaniem trunków, które prowadzi do degradacji społecznej, fizycznej i psychicznej. Jest to uproszczony opis choroby alkoholowej, ponieważ jej diagnoza uwzględnia mnóstwo objawów, a także różne fazy uzależnienia. Dowiedz się, jak brzmi oficjalna definicja alkoholizmu, na jakiej podstawie się go rozpoznaje i kiedy niezbędne jest podjęcie leczenia.


Czym jest alkoholizm według oficjalnej definicji?


Alkoholizm to choroba alkoholowa, która oficjalnie nosi nazwę „zespołu uzależnienia od alkoholu” i w taki sposób widnieje na liście Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jego definicja została opracowana w 1978 r. i obowiązuje do dzisiaj, również w Polsce. Według niej osoba uzależniona wykazuje skłonność do okresowego lub stałego spożywania napojów alkoholowych w nadmiernej ilości i wynika to z silnej potrzeby psychicznej oraz fizycznej.


Z pojęciem alkoholizmu wiążą się określone objawy:  • uczucie przymusu picia – inaczej głód alkoholowy,

  • zwiększona tolerancja alkoholu – konieczność przyjmowania coraz większych dawek w celu uzyskania podobnego efektu,

  • zespół abstynencyjny – dolegliwości pojawiające się wskutek niedostarczenia alkoholu do organizmu (są to m.in. bóle głowy, wymioty, biegunka, zaburzenia snu, stany lękowe, drgawki),

  • utrata kontroli nad piciem – trudności w powstrzymaniu się od sięgnięcia po alkohol, w ograniczeniu jego ilości itp.,

  • rezygnacja z zainteresowań, aktywności społecznej itp. na rzecz picia,

  • spożywanie alkoholu pomimo świadomości jego szkodliwego działania.


Zgodnie z oficjalną definicją alkoholizmu o uzależnieniu można mówić już w momencie występowania co najmniej 3 z wymienionych wyżej objawów. Warto jednak wspomnieć o innych charakterystycznych symptomach, które również mogą świadczyć o postępującej chorobie. Są to, m.in.: występowanie luk w pamięci, ciągi alkoholowe, picie w samotności, zaburzenie funkcji społecznych, rodzinnych i zawodowych z powodu nałogu.


Fazy rozwoju nałogu alkoholowego


Według WHO alkoholizm jest chorobą postępującą. Choć u poszczególnych osób jej rozwój może mieć inne tempo, zwykle przebiega w następujących etapach.


1. Faza wstępna


Polega na stopniowym uzależnieniu się psychicznym od alkoholu. Jego spożywanie zaczyna sprawiać wyraźną przyjemność, dlatego osoba pijąca coraz częściej po niego sięga. W tej fazie występuje jeszcze zdolność do kontrolowania picia, ale powoli wzrasta tolerancja na alkohol.


2. Faza ostrzegawcza


Na tym etapie coraz częściej dochodzi do spożywania alkoholu w samotności, upijania się, a także epizodów urwanego filmu (luk w pamięci).


3. Faza krytyczna


W tej fazie osoba pijąca traci kontrolę nad swoim piciem, co wynika z uzależnienia nie tylko psychicznego, ale już także fizycznego. Niewielka ilość alkoholu wywołuje pragnienie dalszego jego spożywania, natomiast podczas epizodów abstynencji pojawiają się symptomy głodu alkoholowego. W związku z uzależnieniem następują zmiany w zachowaniu osoby chorej – staje się agresywna lub ma okresy obniżonego nastroju, zwykle też zaczyna mieć kłopoty w pracy i domu.


4. Faza przewlekła


Jest to najniebezpieczniejszy etap alkoholizmu, który może prowadzić nawet do śmierci. Następuje tutaj bowiem już całkowita utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, co objawia się ciągami alkoholowymi trwającymi wiele dni, a nawet tygodni. W tej fazie w wyniku stopniowego wyniszczenia organizmu występuje spadek tolerancji na alkohol, dlatego dochodzi w niej często do stanów upojenia oraz zatruć.


Powyższe etapy rozwoju alkoholizmu zdefiniował jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku amerykański lekarz Elvin Morton Jelinek, który twierdził, że na każdym z nich możliwe jest zatrzymanie choroby. Jeśli więc widzisz u siebie bądź bliskich powyższe objawy uzależnienia, jak najszybciej zgłoś się do specjalisty! Takie miejsca jak Prywatna klinika leczenia uzależnień OAZA zapewnią Ci pomoc zarówno w początkowej fazie, jak i w zaawansowanych stadiach choroby, oferując kompleksowe leczenie odwykowe.