Skłonności do uzależnień – z czego mogą wynikać? Co warto o nich wiedzieć?

02.09.2021

Skłonności do uzależnień – z czego mogą wynikać? Co warto o nich wiedzieć?


Szybkie tempo życia, doświadczany stres, przeciążenie pracą... To sprawia, że wiele osób sięga po różnego rodzaju używki. Zdaniem badaczy najbardziej podatne na nałogi są jednostki, które charakteryzuje wysoki stan napięcia i niepokoju wewnętrznego. Na leczenie uzależnień często też trafiają ludzie z niską samooceną oraz z nieumiejętnością radzenia sobie z problemami. Kto jest w największym stopniu narażony na wplątanie się w nałóg? Czy skłonności do uzależnień mogą mieć podłoże genetyczne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.


Czy wszyscy są w równym stopniu podatni na uzależnienia?


Zacznijmy od tego, że poszczególne substancje psychoaktywne mają różny potencjał uzależniający. W przypadku najbardziej niebezpiecznych środków odurzających okres wstępnego zażywania może być bardzo krótki, gdyż choroba wymagająca leczenia rozwinie się bardzo szybko. Z kolei inne używki mogą być przyjmowane latami, a zanim zostanie postawiona diagnoza uzależnienia, upłynie wiele czasu. Tak samo ludzie różnią się indywidualną podatnością na wpadanie w nałóg. Istnieją jednak czynniki, które sprzyjają rozwojowi tego zaburzenia.


Skłonność do uzależnień a uwarunkowania genetyczne


co wyróżnia osoby uzależnione


Współcześnie używanie substancji psychoaktywnych jest w dużej mierze związane z ich dostępnością. Badania przeprowadzone przez naukowców dowiodły jednak, że na rozwój uzależnienia może mieć wpływ także genetyka. Mowa tu przede wszystkim o genach, które wspomagają produkcję serotoniny oraz dopaminy. Hormony uwalniane przez neurony ośrodkowego układu nerwowego są odpowiedzialne za pojawianie się euforii i miłych odczuć związanych ze spożyciem alkoholu czy przyjęciem narkotyku. Z zachowaniami przybierającymi nałogową i niebezpieczną formę znacznie częściej zmagają się jednostki, u których stwierdzono nieprawidłowe mutacje w obrębie wyżej opisanych genów. Może do nich dojść m.in. na skutek przewlekłego stresu. Oczywiście nie u wszystkich ludzi z takimi genami rozwinie się nałóg. O tym, czy dana osoba trafi do centrum leczenia uzależnień, decydują też cechy osobowościowe. Przyjrzymy się im bliżej w dalszej części artykułu.


Co wyróżnia osoby, które mogą się szybciej uzależniać?


Wielu terapeutów pracujących na co dzień z osobami uwikłanymi w różne nałogi próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: co sprawia, że niektóre jednostki uzależniają się szybciej? Zdaniem praktyków ważną rolę odgrywają w tym procesie wybrane cechy osobowościowe. Do tego dochodzi niedojrzałość emocjonalna – powodująca, że młodzi ludzie często traktują używki jako ucieczkę od problemów. Terapia uzależnień pokazuje, że na leczenie często też trafiają osoby o określonym usposobieniu. Na powstawanie mechanizmu uzależnienia mogą mieć wpływ m.in. takie czynniki jak:  • brak zainteresowania sensem życia,

  • trudność w wypełnianiu podjętych zobowiązań i projektów,

  • kierowanie się w życiu zasadą przyjemności,

  • niemożność stworzenia realistycznego wyobrażenia o własnej osobie,

  • przyzwyczajenie do natychmiastowego zaspokajania aktualnych potrzeb,

  • poczucie nudy, zobojętnienia, izolacji społecznej.


Zaburzenia psychiczne a ryzyko uzależnienia


Poza uwarunkowaniami genetycznymi i cechami osobowościowymi ryzyko popadnięcia w nałóg zwiększa występowanie zaburzeń psychicznych. Jednostki, które przyjmuje klinika uzależnień Oaza, wielokrotnie zmagają się z różnymi problemami natury psychicznej. Jednym z częściej diagnozowanych jest depresja – objawiająca się brakiem energii, obniżonym nastrojem oraz niską samooceną. Pacjenci, którzy trafiają na terapię do naszej placówki, niejednokrotnie borykają się też z zaburzeniami lękowymi, schizofrenią oraz z zespołem stresu pourazowego. Powyższe schorzenia zdaniem lekarzy mogą przyczyniać się do nadużywania substancji psychoaktywnych.


Dobry ośrodek leczenia uzależnień – pierwszy krok do lepszego życia?


Po używki sięgają coraz młodsze osoby. Zazwyczaj są to jednostki chcące zapomnieć o kłopotach i wywołać uczucie przyjemności, chociaż nie stanowi to reguły. Tak naprawdę ze szkodliwymi przyzwyczajeniami może zmagać się każdy. Jeśli osoba z Twojego otoczenia potrzebuje wsparcia w walce z nałogiem, bardzo ważne jest, aby znaleźć dobry ośrodek leczenia uzależnień. Nasza klinika prowadzi kompleksowe terapie dla dorosłych i dla młodzieży – pozwalają odbudować wiarę w siebie oraz uwolnić się od życiowego zagubienia.