12 kroków alkoholika – leczenie alkoholizmu

03.03.2019

12 kroków alkoholika – leczenie alkoholizmu

Główne zasady mające na celu pomóc osobom uzależnionym od alkoholu, czyli program 12 kroków wyjścia z alkoholizmu wymyślili Anonimowi Alkoholicy. Silnie odwołuje się on do wiary i religii. Leczenie antyalkoholowe jest trudnym procesem i ciężką pracą nad sobą. Terapia 12 kroków traktowana jest jako element wsparcia w tym okresie. To z jednej strony dzielenie się swoimi doświadczeniami z nałogiem, a z drugiej – wspólne wspieranie się członków wspólnoty AA.


Na czym polega terapia alkoholowa?


Proces terapeutyczny w przypadku osoby uzależnionej ma w zasadzie jeden główny cel – wyzwolić alkoholika od tego, co stało się jego nałogiem. Aby leczenie alkoholizmu było skuteczne, powinno odbywać się w ośrodku dla alkoholików, przy współpracy osób, które się w tym specjalizują. To miejsce, gdzie pracują odpowiednio wykwalifikowane osoby do tego, aby wspierać pacjentów uzależnionych od alkoholu. Indywidualne oraz grupowe spotkania mają na celu uświadomienie alkoholikowi, że stracił kontrolę nad swoim życiem, zaakceptowanie swojego nałogu i uczenie się technik, dzięki którym będzie mu łatwiej zmierzyć się z alkoholową pokusą.


Porozmawiajmy - Zadzwoń do nas


Poza oferowanym w ośrodku odwykiem i indywidualnie dopasowywanym leczeniem, terapią są także grupy wsparcia takie jak Anonimowi Alkoholicy. Zbiór życiowych zaleceń, jakim jest program 12 kroków, ma na celu pomóc w dążeniu do tego, aby każdy kolejny dzień bez alkoholu był szczęśliwy i wydajny.


Jak wyjść z alkoholizmu – 12 kroków do celu


Osoby, które zdecydowały się leczenie i chcą podtrzymywać swoją trzeźwość oraz wspomagać innych w tym, decydują się często na dobrowolne dołączenie do grupy AA.

W programie 12 kroków wyjścia z uzależnienia najważniejszy jest pierwszy, czyli zaakceptowanie własnej bezsilności wobec nałogu i przyznanie się przed sobą, że jest się człowiekiem chorym, potrzebującym pomocy. To trudne, gdyż alkoholik ma problem z uznaniem tego, że przestał panować nad swoim życiem, a zaczął nim rządzić alkohol. Drugi krok stwierdza, że potrzebuje on pomocy zewnętrznej, aby wrócił do równowagi życiowej. Kolejny ma pomóc w odpuszczaniu lęków i przymusu kontrolowania rzeczywistości po odstawieniu używki. Alkoholik powinien zaakceptować to, że człowiek nie ma wpływu na pewne rzeczy i sprawy.


Czwarty krok w terapii 12 kroków oznacza rozpoczęcie pracy nad swoim charakterem, czyli uczciwą analizę błędów i słabości, panowanie m.in. nad często pojawiają się porywistością czy tendencją do obrażania się. Piąty krok jest jakby otwarciem się na drugiego człowieka, przyznaniem mu się do swoich porażek, błędów, zrzucenie poczucia winy. Kontynuacją tego procesu jest kolejny krok, który uczy akceptacji samego siebie, a jednocześnie jest deklaracją dalszej pracy nad swoim zachowaniem.

Kluczowym pojęciem w kroku siódmy jest pokora, czyli nietrwanie w przekonaniu, że człowiek ma zawsze rację i wszystko wie najlepiej, tylko na spokojnie zastanawia się nad tym, co mówią inni i próbuje modyfikować swoje postępowanie w danej sytuacji. Krok ósmy jest przygotowaniem do tego, aby świadomie i uczciwie zmierzyć się z przeszłością i skrzywdzonymi w niej przez alkoholika ludźmi. Te działania planowane są w kroku dziewiątym. Przyglądanie się swoim poczynaniom pod kątem m.in. niekrzywdzenia innych to zadanie z kroku dziesiątego. Z kroku jedenastego wynika rozwój duchowy, a dwunasty jest zamknięciem pewnego cyklu i wyrazem gotowości do dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem, zadeklarowanie swojej pomocy.


Podsumowanie


Praca nad zmianą swojego życia i rozpoczęcie nowego w trzeźwości jest procesem długim, rozgrywający się w wielu różnych aspektach. Leczenie choroby alkoholowej pod okiem specjalistów od uzależnień powinno być wstępem do niej. Z kolei ośrodek AA to jeden z przystanków, który może okazać się wielkim wsparciem w walce ze swoimi słabościami. Zarówno psychoterapia, jak i grupa Anonimowych Alkoholików stwarzają warunki, w których trzeźwiejący alkoholik może dążyć w sposób łagodny do swojej wewnętrznej przemiany oraz zmiany swojego dotychczasowego życia.