Utrata pamięci po alkoholu

09.04.2019

Utrata pamięci po alkoholu

Ciężka noc picia albo tzw. ciągi alkoholowe i nagle pojawia się luka w pamięci, że jednak nie wszystko się z tego okresu pamięta, pomimo braku utraty przytomności. Zanik pamięci po alkoholu przydarza się nie tylko samym alkoholikom, ale również osobom, które piją okazjonalnie. Wynika to z faktu, że niektórzy są bardziej podatni na efekt tzw. urwanego filmu, jeśli spożyją o kilka drinków za dużo. Zdecydowanie częściej palimpsesty świadczą o alkoholizmie przewlekłej chorobie. Picie alkoholu jednak nie bierze się znikąd sprzyjają mu pewne okoliczności życiowe – od wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym, przez trudności w radzeniu sobie z problemami, niską samoocenę, aż po osobie dramaty – odejście, śmierć kogoś bliskiego itd.


Kiedy zaczyna się alkoholizm?


Moment, w którym zaczyna się alkoholizm, jest trudny do wychwycenia. To choroba, która rozwija się długo i powoli. O pierwszych objawach alkoholizmu świadczyć mogą sytuacje, w których osobie nadużywającej alkoholu picie zaczyna wymykać się spod kontroli albo szuka okazji do wypicia. Przestaje to kontrolować, często upija się, a kiedy nie może tego zrobić, to jest niespokojna i podenerwowana. Brak alkoholu może też wywoływać zespół odstawienny, czyli np. zaburzenia ciśnienia i rytmu serca, drżenie kończyn, nudności, wymioty, biegunkę, wzmożoną potliwość, zaburzenia snu, problemy z koncentracją, drażliwość. Dopiero spożycie alkoholu przywraca normalne funkcjonowanie.


Porozmawiajmy - Zadzwoń do nas


Alkoholizm potwierdzać mogą także takie objawy jak podejmowanie nieudanych prób ograniczenia picia lub utrzymania abstynencji po to, aby udowodnić posiadanie kontroli nad alkoholem. Zapewne też niepokój powinny wzbudzać wyrzuty sumienia czy wstyd, jakie wiążą się z piciem, czyli zachowania, które alkoholik pamięta (lub nie) z powodu utraty pamięci po alkoholu.  


Przyczyna zaniku pamięci po alkoholu


Mózg każdego człowieka inaczej funkcjonuje na trzeźwo. W przypadku gwałtownego zwiększenia stężenia alkoholu we krwi u niektórych osób dochodzi do zaburzenia jednego z procesów pamięciowych: odtwarzania. Fragmentaryczna, chwilowa utrata pamięci spowodowana silnym upojeniem alkoholowym to efekt działania etanolu na mózg. Blokuje on zapisywanie wspomnień z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Dlatego właśnie osoba, której „urwał się film”, nie może przypomnieć sobie tego, co robiła. Wspomnienie to nie jest bowiem zapisane w pamięci długotrwałej.


Palimpsesty alkoholowe nie łączą się z utratą przytomności. W przypadku osób z zespołem zależności alkoholowej zdarzają się wtedy, gdy nawet nie było ostrego zatrucia alkoholem, a jedynie płytkie upicie się. Jeśli jednak zanik pamięci po alkoholu pojawia się regularnie, świadczy to o systematycznym nadużywaniu substancji psychoaktywnej.


Alkoholizm – skutki


Efektem nadmiernego spożywania alkoholu są m.in.: • marskości wątroby,

 • choroby trzustki,

 • uszkodzenia mięśnia sercowego,

 • nadciśnienie tętnicze,

 • impotencja,

 • większe ryzyko nowotworów,

 • ostra niewydolność nerek,

 • zmiany zanikowe móżdżku i mózgu,

 • bezpłodność,

 • przewlekłe zapalenie błony śluzowej tchawicy,

 • niedowłady, porażenia,

 • osłabienie siły i zanik mięśni.


Ponadto choroba alkoholowa pustoszy psychikę alkoholika. Z tego powodu może: • cierpieć na depresję, padaczkę alkoholową, choroby psychiczne,

 • mieć problemy z wyrażaniem uczuć,

 • czuć się osamotniony i nieszczęśliwy,

 • mieć problem z utrzymaniem normalnego życia rodzinnego, pracy czy kontaktów w społeczeństwie.


Poza samym nadużywaniem alkoholu wpisujące się w chorobę alkoholową utraty pamięci mogą przynieść negatywne konsekwencje. Do nich można zaliczyć np.: • ryzykowny seks,

 • jazda po pijanemu samochodem,

 • problemy z prawem,

 • lęki, niepewność, wstyd z tytułu tego, co się mogło wydarzyć.


Warto więc obserwować pierwsze objawy alkoholizmu, nie bagatelizować powtarzającej się utraty pamięci po alkoholu, bo może okazać się, że zaczął się poważny problem…