Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego w Klinice Uzależnień OAZA Medica

13.11.2019

Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego w Klinice Uzależnień OAZA Medica

16 października 2019 roku w miejscowości Ługowiska odbyło się symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gminy Domu Opieki dla Osób Starszych i Uzależnień wraz z niezbędną infrastrukturą.


Uroczystość odbyła się w Klinice Uzależnień OAZA Medica, która jest pomysłodawcą przedsięwzięcia. Współwłaściciel Kliniki Uzależnień OAZA Medica, Pan Patrycjusz Maniecki zapoznał zebranych gości z działaniami realizowanymi przez Oazę.


Podczas uroczystości został podpisany i uroczyście wmurowany akt erekcyjny.

Budowa Domu Opieki dla Osób Starszych i Uzależnień dla 30 osób ma trwać dwa lata.