Co to jest biała gorączka alkoholowa?

23.09.2022

Co to jest biała gorączka alkoholowa?

Odstawienie alkoholu lub znaczne ograniczenie jego spożycia jest ściśle powiązane z wystąpieniem zespołu abstynencyjnego. Jest to stan, któremu towarzyszy wiele nieprzyjemnych dolegliwości o różnym nasileniu. Jednym z nich jest biała gorączka alkoholowa, znana także pod nazwą delirium tremens. Chorzy są zdezorientowani, pojawiają się u nich zaburzenia świadomości, halucynacje i omamy wzrokowe. Czym spowodowane jest to zaburzenie? Dlaczego jest niebezpieczne i w jaki sposób przebiega jego leczenie? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielają specjaliści z centrum uzależnień. Sprawdź!


Delirium tremens – czym jest?


Biała gorączka alkoholowa jest zagrażającym życiu powikłaniem występującym u pacjentów, u których jest przeprowadzane odtrucie. Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia jest to stan przyjmujący formę ostrej psychozy, któremu towarzyszą zaburzenia orientacji i funkcji poznawczych, żywe omamy oraz wyraźne drżenie mięśniowe. Jest to jedna z częstszych postaci niewydolności narządowej, która w wielu przypadkach pozostaje nierozpoznana. Nieleczone delirium tremens może prowadzić do śmierci, dlatego tak ważne znaczenie ma natychmiastowa pomoc medyczna. Majaczenie jest znacznie częściej diagnozowane u osób starszych, powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia, ale nie oznacza to, że nie występuje u całkiem młodych ludzi.


Przyczyny białej gorączki alkoholowej


Do tej pory nie udało się w pełni poznać mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie delirium tremens. Ustalono jednak, że występowanie białej gorączki podczas detoksu alkoholowego może być związane z patologicznym wzrostem aktywności ośrodkowego układu nerwowego po nagłym zakończeniu spożywania napojów wysokoprocentowych. Zgodnie z tą hipotezą majaczenie stanowi następstwo zaburzeń w syntezie i uwalnianiu neuroprzekaźników, które odpowiadają za nastrój, zachowanie, a także za funkcje umożliwiające poznawanie otoczenia. Na stężenie cząsteczek przenoszących sygnały między neuronami mogą też wpływać zmiany w poziomie aminokwasów w osoczu krwi. Z patogenezą delirium mogą być ponadto związane zaburzenia wytwarzania melatoniny, hormonu regulującego cykl dobowy człowieka.


seksoholizm-mlodziez


Objawy białej gorączki u alkoholika


Majaczenie, tuż obok napadu drgawkowego, stanowi najgroźniejsze powikłanie zespołu abstynencyjnego, jakie może pojawić się u pacjentów, u których jest przeprowadzany detoks alkoholowy. Tej krótkotrwałej, ostrej psychozie towarzyszy szereg nieprzyjemnych objawów, które zwykle nasilają się nocą. Do najczęściej występujących należą:  • zaburzenia świadomości, które dotyczą głównie orientacji wiążącej się z czasem i przestrzenią,

  • pojawienie się silnego lęku i poczucia śledzenia,

  • tachykardia lub nagły wzrost ciśnienia tętniczego,

  • pobudzenie psychoruchowe mogące objawiać się agresją,

  • złudzenia i omamy wzrokowe, słuchowe lub dotykowe,

  • zaburzenia snu.


Kiedy mamy do czynienia z delirium tremens, u pacjenta może też dojść do wystąpienia napadu padaczki lub psychozy alkoholowej. Objawy te zwykle pojawiają się u osób z ciężkim i długotrwałym alkoholizmem.


Jak leczyć białą gorączkę?


Sposób leczenia majaczenia alkoholowego jest uzależniony przede wszystkim od stopnia nasilenia objawów. Terapia prowadzona przez ośrodek leczenia uzależnień zwykle polega na podaniu odpowiednich środków farmakologicznych oraz wlewów kroplowych mających na celu uzupełnienie niedoborów podstawowych składników mineralnych. Szybka interwencja medyczna pozwala na zredukowanie stanów lękowych oraz zaburzeń świadomości, a także na przywrócenie równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Ze względu na wzmożoną aktywność układu nerwowego pacjentowi poddawanemu leczeniu powinno się zapewnić spokój psychiczny i zadbać o ograniczenie bodźców zmysłowych (głośnych dźwięków, ostrego światła itp.).


Gdzie się zgłosić po fachową pomoc?


Delirium tremens jest częstym powikłaniem alkoholowego zespołu abstynencyjnego związanym z niewydolnością ośrodkowego układu nerwowego. W przypadku pojawienia się jego objawów najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z kompleksowej pomocy. Jednym z miejsc, w którym można poddać się detoksowi i bezpiecznie poradzić sobie z objawami odstawienia alkoholu pod okiem specjalistów, jest prywatny ośrodek leczenia uzależnień OAZA.