Współuzależnienie – w pułapce czyichś problemów

26.11.2021

Współuzależnienie – w pułapce czyichś problemów

Uwikłanie jednego z członków rodziny w nałóg destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego i staje się przyczyną cierpień wszystkich domowników. Konsekwencją życia pod jednym dachem z taką osobą bardzo często jest współuzależnienie. Jest to zaburzenie, które nieleczone niesie ze sobą poważne konsekwencje psychologiczne. Z poniższego artykułu dowiesz się, czy ta choroba dotyczy tylko alkoholizmu, a także, gdzie szukać pomocy i jak wydostać się z trudnej sytuacji.Czym jest współuzależnienie?


Terminem tym określa się zespół nieprawidłowego przystosowania się do trudnych okoliczności. Taką sytuacją może być nie tylko alkoholizm, ale także hazard, lekomania czy uzależnienie od narkotyków. Pojęcie to można odnieść właściwie do każdej rodziny dysfunkcjonalnej. Współuzależnienie jest poważnym problemem społecznym, któremu naukowcy na przestrzeni lat poświęcili sporo uwagi. Na tej podstawie wyodrębniono kilka koncepcji. Jedna z nich mówi, że należy traktować je jak chorobę, która uszkadza osobowość, niszczy sferę uczuć i prowadzi do wyniszczenia fizycznego. Osoba współuzależniona nieświadomie wytwarza zachowania, które mają jej pomóc przetrwać w patologicznych warunkach i utrzymać w rodzinie pozornie stabilną sytuację.


W jaki sposób popada się w sidła współuzależnienia?


W początkowej fazie najbardziej charakterystycznym objawem jest zaprzeczanie istnienia problemu. Wiąże się to przede wszystkim z tolerowaniem destrukcyjnych postaw, a także z usprawiedliwianiem picia, zażywania substancji psychoaktywnej czy wykonywania określonych czynności. Wraz z biegiem czasu współuzależnienie pogłębia się, prowadząc do dezorganizacji życia wszystkich członków rodziny. Wszystkie inne problemy zaczynają schodzić na dalszy plan – liczy się tylko osoba uzależniona, a konsekwencje jej nałogu stają się coraz bardziej odczuwalne. Na tym etapie bardzo często zmienia się także sposób myślenia współuzależnionego partnera. Stara się on zrozumieć postępowanie alkoholika, narkomana czy hazardzisty, jego motywację i przyczyny uzależnienia. Poszukuje racjonalnych wytłumaczeń, a jego samopoczucie i emocje są w dużej mierze zależne od zachowań nałogowca.


Jak postępuje osoba współuzależniona?


Taka jednostka utrwala wzorce postępowania, które rozwijają się w okresie utrzymania relacji z osobą uzależnioną. Dźwiga dużą odpowiedzialność za całą rodzinę, co w efekcie tylko ułatwia alkoholikowi zaglądanie do kieliszka.


wspoluzaleznienie-czy-tylko-choroba-alkoholowa


Osoby współuzależnione charakteryzują się przynajmniej trzema objawami zaburzeń określanych jako:  • stany depresyjne stanowiące skutek niewyrażania własnych emocji, zwłaszcza gniewu i złości,

  • niepokój, który jest konsekwencją stosowania licznych mechanizmów obronnych powodujących występowanie lęków o różnym charakterze,

  • zaburzenia psychosomatyczne powiązane z pozostawaniem w długotrwałym stresie,

  • nastawienie na kontrolowanie i kierowanie zachowaniem innych osób,

  • tendencje kompulsywne, które przejawiają się jako forma obrony przed doświadczaniem trudnych emocji i uczuć,

  • nadużywanie środków farmakologicznych: uspokajających, przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych itp.


Czy problem współuzależnienia dotyczy jedynie choroby alkoholowej?


Definiowane jako zespół nieprawidłowego przystosowania się do problematycznej sytuacji współuzależnienie jest zaburzeniem, którego leczenie jest możliwe, a nawet konieczne. Taką trudność rozpoznaje się głównie u osób dorosłych, które dzielą swoje życie z alkoholikiem, narkomanem, hazardzistą itp. Terapia prowadzona przez profesjonalne centrum leczenia uzależnień pozwala uwolnić się od schematów, odbudować poczucie wartości oraz nauczyć się kontrolować własne emocje.


Nasze centrum leczenia uzależnień pomaga wydostać się z trudnej sytuacji!


Na chwilę obecną coraz więcej placówek odwykowych ma w swojej ofercie programy stworzone z myślą o osobach dotkniętych zjawiskiem współuzależnienia. Odpowiednio wcześnie podjęte leczenie pozwala poprawić jakość życia, a także zminimalizować ryzyko wystąpienia takich schorzeń jak depresja czy nerwice. Nasz ośrodek leczenia uzależnień i współuzależnień pomaga pacjentom odzyskać dawną radość życia i wiarę we własne siły.