Seksoholizm wśród młodzieży – przyczyny, przebieg, konsekwencje, leczenie

23.02.2022

Seksoholizm wśród młodzieży – przyczyny, przebieg, konsekwencje, leczenie

Zdaniem psychologów z centrów terapii uzależnień seksoholizm to jedno z zaburzeń behawioralnych, które coraz częściej występują wśród młodzieży. Skąd się bierze uzależnienie od seksu u nastolatków? Jakie objawy powinny wzbudzić czujność rodziców? Na te i inne pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu!Uzależnienie od seksu u nastolatków – czy to możliwe?


Tak. Jak zaznaczają terapeuci uzależnień – seksoholizm to zaburzenie, które może dotyczyć nie tylko osób dorosłych, lecz także młodzieży. Do centrów leczenia uzależnień coraz częściej zgłaszają się rodzice, którzy zauważają niepokojące objawy u swoich dzieci. Wszystkie zaburzenia związane z przymusem kompulsywnego wykonywania określonych czynności są tak naprawdę próbą rozładowania nagromadzonych napięć i sposobem poradzenia sobie z negatywnymi emocjami. Zdaniem psychologów kompulsywne zachowania zawsze wymagają indywidualnie dobranej terapii. Nieleczone niosą za sobą wiele negatywnych konsekwencji – nie tylko w sferze fizycznej, ale też emocjonalnej i społecznej.


Jakie są przyczyny seksoholizmu wśród młodych ludzi?


do-czego-prowadzi-seksoholizmGłówną przyczyną uzależnienia są silne emocje. Szczególnie te trudne, niewyrażone i nieprzepracowane powodują, że młody człowiek naturalnie szuka czegoś, co daje przyjemność i pozwoli mu poczuć się lepiej. Trudności w radzeniu sobie z wewnętrznymi napięciami uznaje się za główną przyczynę uzależnienia od seksu u młodzieży. Trzeba jednak pamiętać, że i te trudności też skądś się biorą.


Szukając źródeł seksoholizmu u nastolatków, warto więc zajrzeć głębiej. Powodem w nieradzeniu sobie z emocjami może być np. trudne dzieciństwo – w tym dorastanie w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie przynajmniej jeden z rodziców był uzależniony od alkoholu. Inną przyczyną mogą być silne, traumatyczne doświadczenia z przeszłości, np. utrata bliskiej osoby. Niekiedy u młodzieży uzależnionej od kompulsywnych zachowań seksualnych równolegle występują uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub dopalaczy. Zażywanie substancji psychoaktywnych nie jest wprawdzie bezpośrednią przyczyną seksoholizmu, lecz może powodować pogłębianie się zaburzenia – zaznaczają psycholodzy.


Objawy, które powinny wzbudzić czujność najbliższych


Bez względu na przyczyny objawy seksoholizmu u młodzieży są bardzo podobne. W przypadku nastolatków uzależnienie od seksu polega zwykle na oglądaniu materiałów pornograficznych i masturbacji, która z czasem staje się głównym sposobem na rozładowanie napięć emocjonalnych. Większość rodziców zauważa niepokojące sygnały u dzieci w okresie dojrzewania. To właśnie wtedy z jednej strony pojawia się naturalny popęd seksualny, z drugiej – przybierają na sile problemy emocjonalne związane z burzą hormonalną.


Do czego prowadzi seksoholizm u młodych osób?


Nawet jeśli uzależnienie od seksu u dzieci i młodzieży objawia się wyłącznie masturbacją oraz oglądaniem pornografii, też niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Podobnie jak inne nałogi tak i seksoholizm ma na celu zagłuszyć psychiczny dyskomfort. Ulga jest oczywiście chwilowa. Co więcej, kompulsywne zachowania nie rozwiązują, lecz dodatkowo pogłębiają problemy natury emocjonalne.


Nieleczone uzależnienie od seksu u młodych osób może prowadzić m.in. do:  • częstych i silnych wahań nastroju – od skrajnej apatii do nadpobudliwości czy nawet agresji,

  • osłabienia koncentracji, a co za tym idzie do narastających problemów z nauką,

  • wykształcenia się fałszywego obrazu seksu,

  • problemów w budowaniu szczęśliwych relacji partnerskich w przyszłości.


Ponadto uciekanie od emocji w kompulsywne zachowania w młodym wieku może w konsekwencji prowadzić do braku umiejętności radzenia sobie w trudnych emocjonalnie momentach w życiu dorosłym. W efekcie taka osoba również w późniejszym wieku w odpowiedzi na dyskomfort psychiczny może uciekać w zachowania kompulsywne lub sięgać po środki psychoaktywne.


Gdzie szukać wsparcia w walce z uzależnieniem od seksu?


Kompulsywne zachowania o podłożu seksualnym wymagają profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Kompleksowe wsparcie psychologiczne dla młodzieży dotkniętej seksoholizmem i ich bliskich znajdziesz w Klinice Uzależnień Oaza. Leczenie bazuje na psychoterapii indywidualnej lub grupowej. Celem jest praca z mechanizmami uzależnień oraz z emocjami, aby uzależniona osoba nauczyła się radzić sobie w trudnych chwilach w nieszkodliwy dla siebie sposób.


Jak seksoholizm wpływa na relacje społeczne?


Kontakty z ludźmi ulegają znacznemu zaburzeniu. Osoby uzależnione mają szczególnie duży problem z nawiązywaniem relacji romantycznych, ponieważ mają zupełnie niekształcony obraz związku pomiędzy dwojgiem partnerów. Rezultatem tego jest brak faktycznego zainteresowania potrzebami emocjonalnymi drugiej połówki, a także tendencja do nawiązywania spontanicznych kontaktów z przypadkowymi osobami. Efektem tego są choroby weneryczne i pogłębiający się stan uzależnienia, który wpływa negatywnie na niemal wszystkie sfery życia osoby chorej.


Jak wygląda przebieg terapii uzależnienia seksualnego?


Pierwsza wizyta u specjalisty jest poświęcona niemal wyłącznie rozpoznaniu samego uzależnienia. Terapeuta analizuje objawy, z którymi zmaga się młody człowiek – przyczyny są natomiast tematem właściwej terapii. Najczęstszym przejawem nałogu są kompulsywne zachowania seksualne, a także nieprzemyślane spotkania z przypadkowymi osobami. Choroby weneryczne również stanowią wyraźną oznakę problemu. Ostatecznie specjalista stawia diagnozę, a następnie dokonuje wyboru metody leczenia. Jest ona zależna między innymi od występujących współuzależnień lub przebytej traumy.


W dalszej kolejności ma miejsce właściwa terapia, podczas której młody człowiek ma możliwość refleksji nad swoimi zachowaniami seksualnymi. Konsekwentnie odsłaniają się prawdziwe przyczyny uzależnienia, które może być wyrazem poważnych problemów natury emocjonalnej. Ćwiczenia terapeutyczne pomagają natomiast w zbudowaniu prawidłowych sposobów radzenia sobie z przytłaczającymi sytuacjami. Osoby uzależnione, która są w pełni świadome odczuwanych emocji, znacznie łatwiej rezygnują z kontaktów z przypadkowymi partnerami, ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia choroby wenerycznej.


Jakie efekty przynosi terapia uzależnienia seksualnego?


W przypadku nałogów takich jak alkoholizm celem terapii jest usunięcie szkodliwej substancji z życia. Leczenie seksoholizmu polega natomiast na unormowaniu zachowań seksualnych i rezygnacji z kontaktów z przypadkowymi osobami. Na spotkaniach ze specjalistą młody człowiek uczy się lepiej zarządzać swoimi emocjami, a także poprawnie na nie reagować. Przekłada się to na znaczną poprawę jakości codziennego funkcjonowania. Znacznie łatwiej będzie mu się skupić na obowiązkach, czerpać z nich satysfakcję i realizować wszelkie aspiracje w różnych sferach życia. Ważna jest też ochrona zdrowia – kontrola uzależnienia redukuje szansę zarażenia chorobą weneryczną.


Klinika Oaza – terapia leczenia seksoholizmu wśród młodzieży


Jeśli podejrzewacie Państwo, że jakiekolwiek zachowanie seksualne nastolatka może być oznaką seksoholizmu, zachęcamy do kontaktu z naszą kliniką. Mamy duże doświadczenie w terapii uzależnienia osób w młodym wieku. Wyjaśniamy przyczyny takich stanów i przedstawiamy konsekwencje utrzymywania kontaktów seksualnych z przypadkowymi osobami, które mogą wykraczać poza choroby weneryczne i dotyczyć np. skutków społecznych. Możecie mieć Państwo pewność, że zapewnimy młodemu człowiekowi najlepszą możliwą opiekę.