Powikłania spowodowane nadużywaniem alkoholu

02.08.2019

Powikłania spowodowane nadużywaniem alkoholu

W powszechnym przekonaniu niewielkie dawki alkoholu nie szkodzą. Nie ma dowodów na to, że faktycznie tak jest – w przeciwieństwie do wyników badań dotyczących wpływu picia na ludzki organizm. Skraca ono życie co najmniej o kilkanaście lat – albo w sposób naturalny, albo zwiększa ryzyko samobójstwa. Do jakich powikłań doprowadza nadmierne spożywanie alkoholu?


Zapaść alkoholowa – przyczyny i leczenie


Jednym z najgroźniejszych powikłań wypicia zbyt dużej ilości alkoholu jest zapaść. To stan bezpośrednio zagrażający życiu człowieka. Objawia się on m.in.:

• nudnościami,

• mocnymi zawrotami głowy,

• częstymi i obfitymi wymiotami, które mogą spowodować odwodnienie,

• znacznym przyspieszeniem tętna – mimo zwiększonego tempa, tętno słabnie,

• spłyceniem oddechu.

Osoba, która znalazła się w stanie zapaści krążeniowej, powinna zostać jak najszybciej poddana specjalistycznemu odtruciu alkoholowemu. Jest to bowiem śmiertelnie niebezpieczne powikłanie. Z powodu niedokrwienia mózgu osoba, która spożyła nadmierną ilość alkoholu, w zaledwie kilka minut traci przytomność. W jej organizmie zatrzymuje się akcja serca i efektem może być nagły zgon.

Jeśli alkohol łączony jest z narkotykami czy lekami, wówczas ryzyko wystąpienia zapaści zwiększa się jeszcze bardziej.


Depresja alkoholowa


Powikłaniem choroby alkoholowej może być także depresja, czyli zaburzenie typowo psychiczne. Pojawia się ona zazwyczaj w momencie odstawienia alkoholu i jest jednym z elementów zespołu abstynencyjnego. Jej objawami są:

• przygnębienie,

• niska samoocena,

• brak wiary w siebie,

• pesymizm,

• poczucie winy,

• bóle głowy,

• drżenie ciała,

• marazm,

• brak umiejętności przeżywania przyjemności,

• stres,

• rozdrażnienie,

• bezsenność

• halucynacje,

• zaburzenie świadomości,

• lęki,

• urojenia,

• próby samobójcze.

Mimo tych niepokojących objawów zwykle ten rodzaj depresji nie leczy się, tylko samoistnie mija.

Nie mniej groźna jest także dilerka alkoholowa, czyli biała gorączka (inaczej majaczenie drżenie, delirium alkoholowe). Może ją wywołać zarówno długotrwałe spożywanie alkoholu etylowego, jak i nagłe zaprzestanie picia. Do jej objawów zalicza się m.in. znaczne pobudzenie, silne wahania nastroju, urojenia, omamy, gorączkę, nudności i wymioty.


Alkoholowe uszkodzenie wątroby – objawy marskości wątroby


W metabolizmie alkoholu główną funkcję pełni wątroba. W wyniku nadmiernego picia dochodzi do jej:

• stłuszczenia,

• zapalenia,

• zwłóknienia,

marskości.

Stłuszczenie wątroby, czyli nadmierne odkładanie się komórek tłuszczowych w komórkach wątrobowych, jest procesem, który może ustąpić po zaprzestaniu picia.

Innym przykładem chorej wątroby jest jej alkoholowe zapalenie, które jest znacznie bardziej odczuwalne przez osobę pijącą. Może rozwinąć się we zwłóknienie, które z kolei przechodzi w marskość. Taka sytuacja ma miejsce u zdecydowanej większości alkoholików.

Przykładowe objawy marskości wątroby to:

• osłabienie,

• chudnięcie,

• obrzęk,

• żółtaczka,

• obecność płynu w jamie brzusznej – wodobrzusze,

• żylaki przełyku.


Alkoholowy zanik mózgu


Intensywne picie zakłóca prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Powoduje poszerzenie układu komorowego oraz wpływa na zaniki korowe, które umiejscowione są głównie w okolicach skroniowych oraz czołowych. U wielu alkoholików spotkać można zaniki korowo- podkorowe. Jeśli ograniczy się ilość spożywanego alkoholu, to część tych zmian można cofnąć. Mózg alkoholika ma szansę na regenerację, czyli na tworzenie nowych połączeń nerwowych. Im krótszy jest okres picia, tym większe prawdopodobieństwo na powrót do intelektualnej formy.


Padaczka alkoholowa


Jest to inaczej zespół napadów drgawkowych występujących w czasie trwania alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Pojawia się po przerwaniu ciągu alkoholowego lub gwałtownym zmniejszeniu dawek alkoholu. Drgawki można zaobserwować najczęściej po 18-24 godzinach od zaprzestania picia. Padaczka objawia się:

• utratą świadomości,

• upadkiem,

• skurczem mięśni całego ciała,

• prężeniem ciała,

• zatrzymaniem oddechu,

• chory robi się siny,

• dochodzi często do przygryzienia języka i mimowolnego oddania moczu i/lub kału.

Napad drgawkowy trwa z reguły około minuty, a chory po nim zapada w sen. Po wybudzeniu nie pamięta całej sytuacji. Leczenie padaczki alkoholowej polega przede wszystkim na detoksykacji. Taką wraz z leczeniem uzależnień, w tym alkoholizmu oferuje Klinika Oaza. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Skontaktuj się z nami!!