Nawroty w uzależnieniach. Dlaczego się pojawiają i jak się od nich uwolnić?

16.08.2022

Nawroty w uzależnieniach. Dlaczego się pojawiają i jak się od nich uwolnić?

Proces wychodzenia z nałogu jest długotrwały i może trwać nawet latami. Pierwszym krokiem ku wyzdrowieniu najczęściej jest terapia prowadzona przez specjalistyczny ośrodek leczenia uzależnień i współuzależnień. Czasem wystarczy jednak jeden bodziec, aby choroba powtórzyła się i nie pozwoliła osiągnąć szczęśliwej przyszłości. W takiej sytuacji mówimy o nawrocie, który wiąże się z ryzykiem powrotu do starych przyzwyczajeń. Jak rozpoznać nawrót? Jak pomóc osobie uzależnionej od narkotyków lub alkoholu, by wytrwała w abstynencji? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym tekście.


Nawroty w uzależnieniach – dlaczego się pojawiają?


Utrata kontroli nad własnym zachowaniem, czyli uzależnienie, stanowi poważną i podstępną chorobę. Dzięki terapii można jednak nauczyć się z nią żyć, aby substancja odurzająca czy destrukcyjne zachowanie nie zniszczyły całkowicie życia. Pomimo leczenia czasem pojawiają się nawroty, które można zdefiniować jako odwrotność procesu trzeźwienia. Powody ich występowania są różne. U pacjentów, którym została postawiona diagnoza uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, często powodują je sytuacje stresowe oraz ważne zmiany w życiu. Takie wydarzenia mogą doprowadzić do pojawienia się nawrotu nałogu.


Powody nawrotów w uzależnieniu


Zdaniem psychoterapeutów proces nawrotu u większości pacjentów zostaje zainicjowany przez nagły zwrot w życiu (np. śmierć partnera, zmiana pracy, kredyt). Wywołuje on lęk i wewnętrzny dyskomfort, co utrudnia codzienne funkcjonowanie. Udowodniono, że w sytuacjach stresowych osoba uzależniona odczuwa zwiększone pragnienie powrotu do alkoholu, narkotyków czy wykonywania określonej czynności.


Jak rozpoznać nawrót?


Przebieg nawrotu może być różny, jednak często poprzedzają go sygnały ostrzegawcze. Do tych najważniejszych należy narastające uczucie napięcia, frustracji i zagubienia. Osoba, która powraca do uzależnienia, zazwyczaj jest niezadowolona ze swojego życia, odczuwa cierpienie i nie może znaleźć porozumienia z osobami z najbliższego otoczenia. Taka jednostka może mieć poczucie gorszości, a nawet skarżyć się na to, że nie ma prawa do podejmowania decyzji o sobie. Postępujący stres sprawia, że przestaje radzić sobie z codziennymi zadaniami, a powrót do narkotyków, alkoholu czy papierosów to próba ucieczki od piętrzących się problemów.


nawroty-w-uzaleznieniach


Leczenie nawrotów w uzależnieniu


Z myślą o osobach doświadczających trudnych emocji i poszukujących możliwości zatrzymania nawrotu została opracowana prywatna terapia uzależnień, której celem jest niesienie pomocy pacjentom pragnącym wytrwać w abstynencji. Uczestnictwo w zajęciach grupowych lub indywidualnych może pomóc w zminimalizowaniu szkód związanych z powrotem do destrukcyjnych przyzwyczajeń. W trakcie spotkań nałogowiec pogłębia dotychczasową wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia oraz uczy się podejmowania konkretnych działań mających przeciwdziałać nawrotom ryzykownych sytuacji.


Zapobieganie nawrotom


Najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania nawrotom jest zdecydowanie się na specjalistyczną terapię prowadzoną przez ośrodek leczenia uzależnień i współuzależnień. Udział w niej pomaga nauczyć się rozpoznawać czynniki mogące przyczynić się do wyzwolenia nawrotu oraz wykształcić umiejętność samoobserwacji, która jest niezbędna do przeciwstawiania się pokusom. Bardzo ważne jest też, aby nie traktować powrotu do nałogu jako porażki czy całkowitej klęski dotychczasowych działań terapeutycznych. Wręcz przeciwnie, takie wydarzenie należy odebrać raczej jako sygnał alarmujący, który powinien skłonić do wprowadzenia pewnych zmian w życiu.


Leczenie nawrotów w uzależnieniach – gdzie szukać pomocy?


Przejście terapii oraz wykształcenie w sobie umiejętności rozpoznawania symptomów nawrotów to kluczowe elementy, dzięki którym można zapobiegać kryzysom i jak najdłużej trwać w abstynencji. Aby skutecznie ochronić się przed powrotem do picia czy zażywania narkotyków, warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy. Ośrodek Oaza to miejsce, w którym każda osoba uzależniona może spotkać się z terapeutą, kiedy tylko zaobserwuje u siebie objawy mogące świadczyć o nawrocie uzależnienia.