Czy gry komputerowe są niebezpieczne?

03.08.2017

Czy gry komputerowe są niebezpieczne?

Gry komputerowe mają swoje wady i zalety. Ich popularność jest oczywiście zrozumiała. Dają ogromne możliwości, jeśli chodzi o wybór gry (chodzi nie tylko o sposób konkurencji, ale także różnorodność wykreowanych światów). Gry mogą być przygodowe, strategiczne, ekonomiczne, polegać na walce, rozwijaniu jakichś umiejętności (np. zręczności, refleksu, itp.) lub rozwiązywaniu zagadek. Każda z tych gier niesie ze sobą pewne zagrożenia.


Najczęściej dyskutowanym jest postępująca brutalizacja świata gier. Jest to dużym problemem szczególnie w wypadku dzieci, które mimo zastrzeżeń producentów mają często dostęp do gier nieodpowiednich dla ich wieku. Problemem jest także odcięcie od świata realnego, traktowanie gier jako odskoczni od prawdziwego życia, które nie dostarcza tylu wrażeń i emocji. Brak kontaktu z innymi ludźmi, gdy ktoś większość czasu spędza przed ekranem komputera, może przyczynić się do powstania lub pogłębienia problemów społecznych i psychicznych. Częste granie może także wywoływać problemy z koncentracją oraz - i to dotyczy bez wątpienia graczy w każdym wieku – grozi uzależnieniem.


Gry a uzależnienie


Uzależnienie od gier może mieć podłoże:  • psychiczne,

  • fizyczne,

  • społeczne.


Z uzależnieniem psychicznym mamy do czynienia wtedy, gdy człowiek wciąż odczuwa potrzebę wrócenia do gry. Fizycznym - gdy nie potrafi bez gier normalnie funkcjonować. Z uzależnieniem społecznym zaś mamy do czynienia wtedy, gdy chęć gry jest powiązana mocno z grupą społeczną do której ktoś należy. Podobnie jak w przypadku innych uzależnień, problemem jest już samo przyznanie się od choroby. Osoby uzależnione najczęściej wypierają ten fakt, a powstałe na tym tle konflikty z bliskimi tylko pogłębiają chęć pozostania w nałogu.


Uzależnienie dzieci i młodzieży


Na uzależnienie od nowych mediów, w tym komputera i gier, narażone są (w dużo większym stopniu niż dorośli) dzieci i młodzież. W ich wypadku mamy też zazwyczaj do czynienia z bardziej pogłębionymi skutkami uzależnienia. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że problemem są raczej nie same gry, a brak kontroli nad dziećmi przez rodziców w kwestii tego, do jakich gier i w jakim czasie ma ono dostęp. Chore dziecko zaniedbuje szkołę, ale też relacje z bliskimi i otoczeniem, co – jeśli problem nie zostanie rozwiązany – może mieć ogromne znaczenie również dla jego późniejszego życia.


Gry komputerowe są dla dzieci interesujące nie tylko ze względu na atrakcyjność tej rozrywki i ogrom możliwości jakie daje. Pozwalają dziecku na odczuwanie satysfakcji z wygranej w dużo łatwiejszy sposób niż w życiu realnym (nie ma tu prawdziwej konkurencji, dziecko samo wybiera zasady gry i kategorię w której czuje się najsilniejsze). Mogą hamować rozwój empatii oraz wywoływać agresję. Problemy osoby uzależnionej mogą mieć podłoże nie tylko psychiczne, ale także fizyczne: brak ruchu może prowadzić do kłopotów z nadwagą czy właściwą postawą ciała. Dziecko pozbawione dostępu do gier jest rozkojarzone i rozdrażnione, ciągle o nich myśli i nie potrafi kontrolować czasu, który spędza przy komputerze.