Nerwice natręctw a skłonność do uzależnień – co warto wiedzieć?

15.10.2021

Nerwice natręctw a skłonność do uzależnień – co warto wiedzieć?

Jednym z powszechniejszych zaburzeń psychonerwicowych jest nerwica natręctw. To schorzenie, które dotyka ludzi niezależnie od wieku, płci i miejsca zamieszkania. Często towarzyszy mu poczucie osamotnienia, które może wzmagać skłonność do destrukcyjnych zachowań. Czy osoby borykające się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi są bardziej podatne na uzależnienia? W czym może pomóc prywatny ośrodek leczenia uzależnień i jakie są możliwości terapeutyczne w przypadku zdiagnozowania tej choroby?Czym właściwie są nerwice natręctw?


W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia pojęcie nerwice natręctw zostało zastąpione przez termin zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Ich cechą rozpoznawczą są uporczywe, nawracające natrętne myśli lub czynności, którym niemal zawsze towarzyszy uczucie przykrości. U większości pacjentów ich występowanie wiąże się z uczuciem silnego lęku lub niepokoju. Nerwica natręctw jest częstym objawem chorób, spośród których można wymienić między innymi:  • depresję,

  • chorobę afektywną dwubiegunową,

  • zaburzenia lękowe i schizofrenię,

  • anoreksję i bulimię.


Nerwice natręctw – przykłady


Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne stanowią przypadłość, z którą na co dzień zmaga się kilka procent populacji. Jej przyczyny są dość złożone. Na wystąpienie nerwicy natręctw składają się zarówno uwarunkowania genetyczne, jak i traumatyczne doświadczenia z przeszłości, głównie z okresu dzieciństwa. Cechą charakterystyczną jest pojawianie się natręctw myślowych lub czynnościowych, których w żaden sposób nie da się od siebie odsunąć. Mogą to być np. rytuały związane z obawą przed ubrudzeniem się lub zakażeniem, które przejawiają się w takich zachowaniach jak nieustanne mycie rąk, wielokrotne zmienianie odzieży czy unikanie dotykania niektórych przedmiotów. Pacjenci odwiedzający nasz prywatny ośrodek terapii uzależnień, nierzadko uskarżają się też na fobie społeczne, które bardzo często towarzyszą zaburzeniom obsesyjno-kompulsywnym.


Czy osoby cierpiące na nerwice natręctw są bardziej podatne na uzależnienia?


Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno wiele zależy od ogólnego stanu zdrowia pacjenta, wrażliwości jego organizmu na środki farmakologiczne oraz indywidualnych cech charakteru. Wiadomo, że najbardziej niebezpieczna jest nieleczona nerwica natręctw. Osoby, które próbują zwalczyć natrętne myśli czy zachowania na własną rękę, często tracą radość z życia, izolują się od bliskich i zaniedbują codzienne obowiązki. Niejednokrotnie zdarza się też, że takie jednostki eksperymentują z lekami i alkoholem. To z kolei może skutkować popadnięciem w uzależnienie, którego leczenie jest długim i żmudnym procesem.


Sygnały świadczące o tym, że należy zwrócić się o pomoc


nerwica a uzależnienieRozpoznanie nerwicy natręctw jest u wielu pacjentów dość trudne. Wiąże się to między innymi z faktem, że większość z nich nikomu nie mówi o tym, że dręczą ich nieprzyjemne myśli lub czują nieustanny przymus wykonywania określonych czynności. Takie osoby zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, że są chore. Odczuwają też wstyd przed podzieleniem się ze swoim lękiem i niepokojem z innymi ludźmi. Tymczasem wczesne rozpoznanie zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych jest bardzo ważne, gdyż pozwala wdrożyć odpowiednie leczenie i uniknąć negatywnych konsekwencji dla zdrowia.
Oto niektóre z symptomów nerwicy natręctw mogących wskazywać na to, że warto zgłosić się po pomoc do prywatnego ośrodka leczenia uzależnień:  • patologiczny, przedłużający się lęk,

  • nawracające, obsesyjne myśli, którym towarzyszą objawy związane z pobudzeniem układu nerwowego,

  • wyolbrzymiane obawy o bezpieczeństwo własne lub najbliższych,

  • paraliż uniemożliwiający codzienne funkcjonowanie,

  • wycofanie i brak motywacji do życia.


Leczenie uzależnień – pierwszy krok jest najważniejszy!


Zdiagnozowanie nerwicy natręctw z całą pewnością nie jest łatwe. W sytuacji, kiedy zaobserwujesz u kogoś bliskiego objawy zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, warto jak najszybciej podjąć odpowiednie działania. Jeśli poszukujesz wsparcia w walce z tą przypadłością, zachęcamy Cię do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez Prywatny Ośrodek Odwykowy Oaza. W naszej klinice pomagamy pacjentom uporać się z lękiem i odbudować wiarę w siebie, by mogli na nowo powrócić do życia.