Mieszkanie pod jednym dachem z nałogowcem – jak sobie radzić?

19.07.2022

Mieszkanie pod jednym dachem z nałogowcem – jak sobie radzić?

Alkoholizm jest podstępną i niezwykle zdradliwą chorobą, która może rozwijać się latami. Jej skutki są odczuwane nie tylko przez nałogowca, ale także przez osoby z najbliższego otoczenia. Alkoholik i jego zachowanie ma negatywny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny. Jak żyć z osobą uzależnioną pod jednym dachem? Na czym polega współuzależnienie, do czego może prowadzić i czy jedyną drogą do wyjścia z niego jest prywatna terapia uzależnień? Przeczytaj, co warto wiedzieć na temat funkcjonowania w destrukcyjnej relacji.



Kim jest nałogowiec?


Jest to osoba uwikłana w nałóg, która jest świadoma konsekwencji płynących ze stosowania używek, ale pomimo tego i tak po nie sięga. W uzależnienie od alkoholu najczęściej wpadają jednostki młode, samotne, które nie potrafią poradzić sobie z własnymi problemami i mają zaniżone poczucie własnej wartości. Nie oznacza to jednak, że problem alkoholowy nie występuje u osób pewnych siebie, odpowiedzialnych, czy piastujących wysokie stanowiska. Nałogowiec spożywa alkohol w sposób szkodliwy, który niekorzystnie wpływa na cały system rodzinny.


Jak funkcjonować pod jednym dachem z osobą uzależnioną?


W pierwszej kolejności warto zdać sobie sprawę z istoty problemu i przestać go bagatelizować. Alkoholik i jego zachowanie sprawia, że cierpi nie tylko życie rodzinne, ale także zawodowe i społeczne. Osoba regularnie zaglądająca do kieliszka zaniedbuje swoje obowiązki, ma wahania nastroju, prowokuje kłótnie. Nierzadko dopuszcza się też przemocy fizycznej, psychicznej, a nawet seksualnej. Żyjąc pod jednym dachem z nałogowcem, trzeba myśleć przede wszystkim o sobie i swojej rodzinie. Alkoholika nie należy chronić przed ponoszeniem konsekwencji jego własnych zachowań. W ten sposób osoba uzależniona może zauważyć, do czego doprowadziło jej picie i podjąć decyzję o udaniu się na odwyk alkoholowy.


Nałogowiec a dzieci w domu


Największym zagrożeniem dla dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych nałogiem jest stan ciągłego napięcia. Długotrwały stres jest bardzo szkodliwy dla młodego organizmu, gdyż uniemożliwia mu prawidłowy rozwój i oddziałuje niekorzystnie na psychikę. Dziecko mające kontakt z nałogowcem cierpi też z powodu druzgocących przeżyć związanych z agresją, awanturami oraz niewłaściwymi postawami rodzicielskimi.


Najważniejsze zasady


Mieszkając pod jednym dachem z osobą uzależnioną, dobrze jest postawić pewne granice. Nie można pozwalać nałogowcowi na wszystko, gdyż w ten sposób nigdy nie zrozumie, że jego picie wyrządza krzywdę domownikom. W razie potrzeby nie należy bać się bronić siebie oraz własnych dzieci. Warto też przełamać się, wyjść do ludzi i poszukać niezbędnego wsparcia. Pomocy może udzielić profesjonalny ośrodek leczenia uzależnień i współuzależnień.


zycie z nalogowcem


Współuzależnienie - groźne następstwo życia z nałogowcem


Konsekwencją życia z uzależnionym partnerem najczęściej jest współuzależnienie. To zespół zaburzeń rozwijających się na skutek trwania w wyniszczającym związku z nałogowcem. Nieleczone może wiązać się z wieloma problemami takimi jak stany lękowe, depresja, utrata własnej tożsamości oraz obniżenie jakości życia. Przez nałóg jednej osoby cierpią starsi i młodsi domownicy, dlatego prywatna terapia uzależnień powinna objąć wszystkich członków rodziny.


Czy można mieszkać z osobą uzależnioną i nie być współuzależnionym?


Mieszkanie na co dzień z nałogowcem nie musi oznaczać uwikłania we współuzależnienie. Na rozwój tego zaburzenia ma wpływ bardzo wiele różnorodnych czynników, w tym między innymi to, w jaki sposób reagujemy na destrukcyjne zachowania partnera oraz czy zależy nam na utrzymaniu takiego układu. Funkcjonowanie z nałogowcem pod jednym dachem i dbanie o własne potrzeby jest możliwe, jednak nawet osoby silne psychicznie w którymś momencie mogą potrzebować pomocy specjalisty.


Pomóż sobie i bliskim


Większość z nas myśli, że nałóg dotyczy tylko tej osoby, która ma problem z uzależnieniem. Jest to błędne przekonanie, gdyż choroba zwykle obejmuje całą rodzinę. Trudności z funkcjonowaniem w takim systemie mają wszyscy, którzy pozostają w bliskiej relacji z nałogowcem. By odzyskać utracony komfort psychiczny, bardzo ważne jest kompleksowe podejście do walki z alkoholizmem, które zapewniają psychoterapeuci z prywatnego ośrodka OAZA. Dzięki terapii można wyjść z pułapki współuzależnienia i na nowo cieszyć się poczuciem bezpieczeństwa w wielu sferach życia.